TEZLİ YÜKSEK LİSANS

 

TEZ ÖNERİ FORMU

TEZ ÖNERİSİ DEĞERLENDİRME FORMU

TEZ ÖNERİSİ DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM DİLEKÇESİ

 

TEZ SAVUNMA ÖNCESİ

YÜKSEK LİSANS BENZERLİK RAPORU BEYAN FORMU

TEZ SAVUNMA ÖNCESİ KONTROL FORMU

TEZ SINAV JÜRİ ÜYESİ DEĞİŞTİRME FORMU

TEZ SINAVI JÜRİ ÜYESİ ATAMA FORMU

TEZ SINAVI ÖNCESİ JÜRİ ÜYESİNE TEZ TESLİM TUTANAĞI

DERS BİLDİRİM FORMU

 

TEZ SAVUNMA SONRASI

TEZ SAVUNMA SONRASI TEZ TESLİM FORMU (CİLTLENMİŞ)

TEZ SAVUNMASI SINAV TUTANAĞI FORMU

TEZ SINAVI JÜRİ ÜYESİ TEZ DEĞERLENDİRME FORMU

TEZ NOT BİLDİRİM FORMU

 

Not: Tez savunması gerçekleştirdiği gün başarılı veya başarısız bulunan ya da uzatma alan öğrenci, en geç 3 (üç)  iş günü içerisinde aşağıda belirtilen sınav günü formlarını eksiksiz bir şekilde doldurarak ve imzaları tamamlatarak bölüm sekreterliğine teslim etmekle mükelleftir. Ayrıca yeni yapılan bir düzenleme gereği; "öğrencinin mezuniyet tarihi, tez savunmasını gerçekleştirdiği gün değil tezini enstitüye teslim ettiği gün" olarak kabul edilecektir. Tez savunması sonrasında başarılı bulunan öğrencilerin mezuniyetleri için gerçekleştireceği işlemler öğrenci rehberinde (savunma sonrası tez teslim rehberindeayrıntılı olarak belirtilmiştir.

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

 

DÖNEM PROJESİ TESLİM FORMU

DÖNEM PROJESİ YAZIM KLAVUZU

 

DÖNEM PROJESİ YAZIM KLAVUZU ve TESLİMİ:    Enstitütümüz bünyesindeki Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin, dönem projesi yazım klavuzuna uygun olarak danışmanları kontrolünde hazırlamış oldukları Dönem Projelerini, danışman hocalarına ve ilgili ana bilim dalına dönem projesi teslim formu ile birlikte  "e-posta yoluyla" teslim etmeleri gerekmektedir. Bölümlere ait e-posta adresleri aşağıda sunulmuştur.  

Ana Bilim Dalı

E-MAİL

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

yabancidilleregitimibolumu@gmail.com

TEMEL EĞİTİM

ganteptemelegitim@gmail.com

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ 

ilkögretimgantep@gmail.com

EĞİTİM BİLİMLERİ (RPD, Eğitim Yönetimi, Eğitim Programları ve Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme)

27egitimbilimleri@gmail.com

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

turkcevesosyalbilimleregitimi@gmail.com

EĞİTİMDE VE SOSYAL HAYATTA SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLENMELERİ

siviltoplumabd@gmail.com

 

DOKTORA FORMLARI

 

TEZ İZLEME KOMİTESİ

TEZ İZLEME KOMİTESİ (TİK) TOPLANTI TUTANAĞI

TEZ İZLEME KOMİTESİ JÜRİ ÜYESİ ATAMA FORMU

 

TEZ ÖNERİSİ ve DANIŞMAN ATANMASI

TEZ DANIŞMANI ATANMASI TALEP DİLEKÇESİ

TEZ ÖNERİ FORMU

TEZ ÖNERİSİ DEĞERLENDİRME FORMU

TEZ ÖNERİSİ DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM DİLEKÇESİ

TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA TUTANAĞI FORMU

 

TEZ SAVUNMA ÖNCESİ DOLDURULMASI GEREKEN FORMLAR

DOKTORA BENZERLİK RAPORU BEYAN FORMU

TEZ SAVUNMA ÖNCESİ KONTROL FORMU

TEZ SINAVI JÜRİ ÜYESİ ATAMA FORMU

TEZ SINAVI JÜRİ ÜYESİ DEĞİŞTİRME FORMU

TEZ SINAVI ÖNCESİ JÜRİ TEZ TESLİM TUTANAĞI

 

TEZ SAVUNMA SONRASI DOLDURULMASI GEREKEN FORMLAR

TEZ SAVUNMA SONRASI TEZ TESLİM FORMU (CİLTLENMİŞ)

TEZ SAVUNMASI SINAV TUTANAĞI FORMU

TEZ SINAVI JÜRİ ÜYESİ TEZ DEĞERLENDİRME FORMU

TEZ NOT BİLDİRİM FORMU

 

YETERLİK SINAVI ÖNCESİ DOLDURULMASI GEREKEN FORMLAR 

BAŞVURU DİLEKÇESİ

JÜRİ ATAMA FORMU

DERS BİLDİRİM FORMU

 

YETERLİK SINAVI SONRASI DOLDURULMASI GEREKEN FORM

SINAV DEĞERLENDİRME TUTANAĞI (YAZILI – SÖZLÜ)

 

ARAŞTIRMA ve UYGULAMA İZNİ FORMLARI - ETİK KURUL FORMLARI

 

Sadece Araştırma ve Uygulama İzni Almak İstiyorsanız Teslim Etmeniz Gereken FORMLAR.

 

Sadece Etik Kurul Raporu Almak İstiyorsanız Teslim Etmeniz Gereken FORMLAR.

 

Hem Araştırma ve Uygulama İzni, Hemde Etik Kurul Raporu Almak İstiyorsanız Teslim Etmeniz Gereken FORMLAR.

 

Makale Çalışma İzni Almak İstiyorsanız Teslim Etmeniz Gereken FORMLAR. 

 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020/2 nolu GENELGESİ.

 

NOT:    ARAŞTIRMA ve UYGULAMA İZNİ ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN YUKARIDA LİNKİ BULUNAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GENELGESİNİ MUTLAKA OKUMALARI GEREKMEKTEDİR.

 

 

 AKADEMİK VE İDARİ FORMLAR

 

AÇILACAK  LİSANSÜSTÜ  DERSLERİN  BİLDİRİM  FORMU

DERS AÇMA FORMU 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ÇALIŞMA DURUMUNU İZLEME FORMU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME FORMU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

DERS MUAFİYET FORMU

FİİLEN VERİLEN  LİSANSÜSTÜ  DERSLERİN  BİLDİRİM  FORMU

GÖREVLENDİRİLEN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİ İZLEME FORMU

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA  KABUL  EDİLEN  ÖĞRENCİLERİN BİLDİRİM  VE JÜRİ FORMU

ÖĞRETİM ÜYESİNİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJAN TALEP FORMU

KONTENJAN TALEP FORMU

ÖYP ÖĞRENCİSİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME FORMU

STRATEJİ MUTEMET DİLEKÇESİ (BAŞKASINA)

STRATEJİ MUTEMET DİLEKÇESİ (KİŞİYE)

YOLLUK BİLDİRİM FORMU

YÜKSEK LİSANS- DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ SINAVI JÜRİ TUTANAĞI FORMU

YÜKSEK LİSANS- DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU

YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMINA KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN BİLDİRİM FORMU

 

 GENEL FORMLAR

 

BELGE TALEP FORMU

TEZ DANIŞMANI ATANMASI TALEP DİLEKÇESİ

TEZ DANIŞMANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEP FORMU

BİLİMSEL  HAZIRLIK  PROGRAMI  DERS  BİLDİRİM  FORMU

KAYIT DONDURMA TALEP FORMU

KAYIT SİLME FORMU

NOT BİLDİRİM FORMU

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

ÖZEL ÖĞRENCİ NOT BİLDİRİM FORMU

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ FORMU

YILIN TEZİ VE TEZ DANIŞMANI ÖDÜLLERİ BAŞVURU FORMU

SEMİNER DEĞERLENDİRME FORMU

İNGİLİZCE TEZ YAZIM BAŞVURU FORMU

ÖDEME İADESİ BAŞVURU FORMU

TEZSİZ YL. PROGRAMINDAN TEZLİ YL. PROGRAMINA GEÇİŞ FORMU