Lisansüstü öğrencisi tez önerisini verebilmek için EB500 kodlu Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersini başarıyla tamamlamış olmalıdır.

Öğrenci danışmanı ile birlikte belirlediği tez konusu önerisini en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye teslim etmelidir.

Öğrenci tez önerisini sunabilmek için Tez Öneri Formunu indirerek uygun şekilde doldurmalıdır.

Tez önerisinin problem durumu, amacı, önemi, sayıltıları ve sınırlılıkları açık ve anlaşılır bir biçimde yazılmalıdır.

Tez önerisinin yöntemi, araştırmanın amacına uygun bir biçimde belirlenmelidir.

Yönteme ilişkin alt başlıklar (araştırma modeli, evren/örneklem/çalışma grubu, verilerin toplanması/ verilerin çözümlenmesi) kullanım gerekçeleri ile birlikte açıklanmalıdır.

Araştırma konusuna ilişkin öne çıkan ulusal ve uluslararası güncel kaynaklara yeterli oranda yer verilmelidir.

Tez önerisinin içeriği mantıksal bir bütünlük ve tutarlılık içinde hazırlanmalıdır.