TEZ YAZIM KILAVUZU ve TEZ YAZIM ŞABLONU

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde hazırlanacak lisansüstü tezlerin yazımında ve biçimlendirilmesinde güncellenmiş olarak aşağıda bulunan tez yazım klavuzu ve tez yazım şablonu 29 Haziran 2021 tarihi itibariyle kullanılacaktır. Dolayısıyla  tez savunmasını bu tarih itibariyle gerçekleştirenlerin aşağıdaki yeni şablon ve kılavuzu esas alarak düzenledikleri tezleri enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir.