TEZ YAZIM KILAVUZU ve TEZ YAZIM ŞABLONU

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde hazırlanmış olan lisansüstü tezlerin yazımında ve biçimlendirilmesinde aşağıda sunulan tez yazım kılavuzu ve tez yazım şablonunun kullanılması gerekmektedir.