Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programının amacı; eğitim ve öğretim kurumları için akademik donanıma ve bilimsel bakış açısına sahip okul yöneticisi, eğitim denetmeni ve öğretim elemanı yetiştirmek, eğitim kurumlarında çalışan personelin mesleki yeterliliklerini sağlamak ve geliştirmek, geliştirilen projelerle uygulamada karşılaşılan sorunlara çözümler üretmek ve alanyazına bilimsel ve özgün araştırmalarla katkıda bulunarak kuramsal bilginin gelişmesini sağlamaktır.

 


Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Sevilay ŞAHİN

Ana Bilim Dalı Sekreteri: Elif BİÇER ÇİÇEK 

Bilgi ve Diğer Sorularınız İçin Tel: 0 342 360 12 00 / Dahili: 2771

                                                   E-posta: ebicer@gantep.edu.tr


 

Eğitim bilimleri Bölümü çatısı altında yer alan Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programında yer alan dersler, içerikleri ve izlenceleri aşağıda verilmiştir.

 

 

KOD

DERS

KREDİ

AKTS

EB500

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

(3-0)3

6

EY516

Eğitimde Liderlik

(3-0)3

8

EY513

Eğitim Denetimi

(3-0)3

8

EY504

Eğitimde Değişim Yönetimi

(3-0)3

8

EY512

Örgütsel Davranış

(3-0)3

8

EY506

Etkili Okul Yöneticiliği

(3-0)3

8

EY527

Eğitimde 21. Yüzyıl Becerileri

(3-0)3

8

EY515

Örgütlerde İletişim

(3-0)3

8

EY519

Eğitim Yönetimi

(3-0)3

8

EY593

Örgüt Geliştirme

(3-0)3

8

EY518

Örgüt ve Yönetim Kuramları

(3-0)3

8

EY751

Dönem Projesi

(3-0)3

6

EY503

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması

(3-0)3

8

EY517

Türk Eğitim Sisteminde Güncel Sorunlar

(3-0)3

8

EY531

Küresel Beceriler Ve Sürdürülebilirlik

(3-0)3 8