HAYAT BOYU ÖĞRENME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

Hayat boyu öğrenim, insana ve bilgiye daha çok yatırım yapma, dijital okuma yazma da dahil olmak üzere temel bilgi ve becerilerin kazanılmasını teşvik etme, esnek ve yenilikçi öğrenme fırsatlarını genişletme anlamına gelmektedir.

Her yaş gurubundaki yetişkinlerin yüksek kalitedeki öğrenim olanaklarına ve çeşitli öğrenim deneyimlerine eşit ve açık biçimde erişimlerinin sağlanması önemli görülmektedir.

Uluslararası birliklerin, ülkelerin ve kurumların vizyon ve stratejik planlarında hayat boyu öğrenmeye vurgu yapılmaktadır. Örneğin Avrupa Birliğinde hibe programı teklif çağrısının adı Hayat Boyu Öğrenme olarak belirlenmiştir. Ülkemizde ise Milli Eğitim Bakanlığımızda bir birimin adı “Hayat Boyu Öğrenme” olarak belirlenmiştir. Yine bu program başlığı altında sürekli eğitim merkezleri benzeri pek kurum ve kuruluşlarda eğitimler düzenlenmektedir.

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Hayat Boyu Öğrenme  Yüksek Lisans programı sonunda bireylerden beklenen özellikler aşağıdaki gibidir:

  • Bireyin hayat boyu öğrenme kavramına dair kritik bakış açıları geliştirmesi,
  • Bilgiyi, öğrenmeyi ve özellikle yetişkin psikolojisini resmi ve resmi olmayan ortamlarda inceleyebilmesi,
  • Hayat boyu öğrenmenin sosyal uyum ve ekonomik rekabete katkısı hakkında sorunlar ortaya koyabilmesi,
  • Özel ve kamu sektöründeki öğrenme politikalarının gelişimlerini inceleyebilmesi ve
  • Akademik ve araştırma becerisinin yüksek düzeye ulaşabilmesi.

Yukarıda görüldüğü gibi programla farklı mesleklerde bulunan bireylerin kendilerini çok yönlü geliştirebilmelerine olanak sağlanabilecektir. Bu beklenen özelliklere sahip olan bireylerin hem kendi kapasitelerini geliştirmeleri, hem de görev yaptıkları kurumlarındaki süreçlere olumlu yönde katkı yapmaları beklenmektedir.

 


Hayat Boyu Öğrenme Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Birsen BAĞÇECİ

Ana Bilim Dalı Sekreteri: Elif BİÇER ÇİÇEK 

Bilgi ve Diğer Sorularınız İçin Tel: 0 342 360 12 00 / Dahili: 2771

                                                   E-posta: ebicer@gantep.edu.tr