Türkçe Eğitimi

Dil bir kültürün temel taşıdır. Kültürel ve milli değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmek için dil ve dil eğitimi alanlarına önem vermek gerekmektedir. Türkçenin eğitim ve öğretimine dair yapılan çalışmaların hem millî varlığımız açısından hayati bir önem taşıması hem de son yıllarda artan bir hızla dünyada yayılan Türk dil ve kültürünün gelecek vaat eden bir bilim dalı olacağını bizlere göstermektedir. 

Türkçe, yaklaşık iki bin yıllık geçmişiyle dünyanın  en eski dilleri arasında yer almaktadır. UNESCO verilerine göre Türkçe günümüzde dünyada en çok konuşulan diller arasında altıncı sırada yer almaktadır. Bu nedenle Türk dilinin ilmî metotlarla tespit edilmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesi sadece millî kültürümüz bakımından değil, dünya kültür mirası için de  büyük önem arz etmektedir.

Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı, hem yurt içi hem de yurt dışındaki kişilere hitap edecektir. Özellikle son yıllarda Gaziantep Üniversitesine Ortadoğu coğrafyasından çok sayıda lisans ve lisansüstü öğrencisi gelmektedir. Açılacak olan programa Ortadoğu coğrafyasından çok fazla talep olacağını tahmin etmekteyiz. Gaziantep Üniversitesi TÖMER 2010 yılında kurulmuş olup her geçen gün öğrenci sayısı artan bir merkez durumundadır. Açılacak olan programı bitiren yerli ve yabancı öğrenciler Türk dili ve kültürünün köklerine vakıf olabilecekler; dil ve edebiyatın bir toplumun gelişmesinde ne kadar önemli olduğunun farkına varacaklardır.

Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı, katılımcı ve üretken bir akademik disiplin kazandırmayı amaçlamaktadır. Lisans döneminden farklı olarak verilecek akademik bilgilerin yanı sıra programı takip edecek öğrencilerin Türk dili ve kültürüne daha geniş bir açıdan yaklaşmalarına imkân sağlayacaktır. Dersler, alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Programdaki derslerle, öğrenciye bilgiyi üretme ve kullanma becerisi kazandırılacaktır.

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı hem Gaziantep iline hem de çevre illere eğitim ve öğretim olanağı sunacak, bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunacaktır. Ana bilim dalımız Gaziantep’in tarihi ve kültürel yapısına ivme kazandırma anlamında yoğun bir emek ve çaba vaat etmektedir. Tarihi ve kültürel değerlerin daha nitelikli, daha bilgili ve uzmanlaşmış bir özelliğe kavuşabilmesinde ana bilim dalımızın önemi kendini açıkça göstermektedir.


Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı:   Doç. Dr. Kaan BÜYÜKİKİZ

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Sekreteri:  Burçin İNAL

Bilgi ve Diğer Sorularınız İçin Tel: 0 342 360 12 00 / Dahili: 2792


 

TÜRKÇE EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KATALOĞU

 

TÜRKÇE EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

I.YARIYIL

KREDİ

AKTS

1

TE500 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

(3-0)3

6

2

Ders-2

(3-0)3

8

3

Ders-3

(3-0)3

8

4

Ders-4

(3-0)3

8

 

Dönem Ders Yükü Toplamı

12

30

 

II.YARIYIL

KREDİ

AKTS

1

Ders-5

(3-0)3

8

2

Ders-6

(3-0)3

8

3

Ders-7

(3-0)3

8

4

Yüksek Lisans Seminer Dersi (TE700)

(0-2)Kredisiz

6

 

Dönem Ders Yükü Toplamı

9

30

 
 

III. YARIYIL

KREDİ

AKTS

1

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi (TE800)

(0-4)Kredisiz

10

2

Yüksek Lisans Tez Çalışması (TE598)

(0-1)Kredisiz

20

 

Dönem Ders Yükü Toplamı

0

30

       

 

IV. YARIYIL

KREDİ

AKTS

1

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi  (TE800)

(0-4)Kredisiz

10

2

Yüksek Lisans Tez Çalışması (TE598)

(0-1)Kredisiz

20

 

Dönem Ders Yükü Toplamı

0

30

GENEL TOPLAM

21

120

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

(T-U)K

AKTS

TE 500

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

(3-0)3

6

TE 501

Türkçe Öğretim Metotları

(3-0)3

8

TE 502

Türkçe Öğretimi Tarihi

(3-0)3

8

TE 503

Yurtdışındaki Türk Çocuklara Türkçe Öğretimi

(3-0)3

8

TE 504

Anlama Teknikleri

(3-0)3

8

TE 505

Anlatma Teknikleri

(3-0)3

8

TE 506

Yabancılara Türkçe Öğretimi

(3-0)3

8

TE 507

Ana Dili Eğitimi ve Öğrenme Kuramları

(3-0)3

8

TE 508

Çocuk Yazını

(3-0)3

8

TE 509

Türkçenin İmgesel Söz Varlığı I

(3-0)3

8

TE 510

Türkçenin İmgesel Söz Varlığı II

(3-0)3

8

TE 511

Türk Dilinin Değişim ve Gelişim Evreleri I

(3-0)3

8

TE 512

Türk Dilinin Değişim ve Gelişim Evreleri II

(3-0)3

8

TE 513

Türk Dilinin Yapısı I (Sesbilgisi/Sesbilimi ve Biçim Bilgisi) I

(3-0)3

8

TE 514

Türk Dilinin Yapısı I (Sesbilgisi/Sesbilimi ve Biçim Bilgisi) II

(3-0)3

8

TE 515

Türk Dilinin Yapısı II (Sözdizimi ve Anlam Bilgisi) I

(3-0)3

8

TE 516

Türk Dilinin Yapısı II (Sözdizimi ve Anlam Bilgisi) II

(3-0)3

8

TE 517

Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme

(3-0)3

8

TE 518

Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi

(3-0)3

8

TE 519

Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

(3-0)3

8

TE 520

Yazınsal Metin İncelemeleri

(3-0)3

8

TE 521

Eski Türk Edebiyatında Şiir İncelemeleri

(3-0)3

8

TE 522

Klasik Türk Edebiyatı Metin İncelemesi

(3-0)3

8

TE 523

Klâsik Osmanlı Türkçesi Metinleri I

(3-0)3

8

TE 524

Klâsik Osmanlı Türkçesi Metinleri II

(3-0)3

8

TE 525

Türkiye Türkçesinin Güncel Sorunları

(3-0)3

8

TE 526

Üslûp ve Üslûp İncelemeleri

(3-0)3

8

TE 528

Ölçme ve Değerlendirme

(3-0)3

8

TE 529

Karşılaştırmalı Çocuk Edebiyatı

(3-0)3

8

TE 530

Türkçe Programları

(3-0)3

8

TE 531

Nitel Araştırma Teknikleri

(3-0)3

8

TE 532

Dilbilime Giriş

(3-0)3

8

TE 533

Dilbilim ve Söylem Çözümlemesi

(3-0)3

8

TE 534

Türkçe Öğretiminde Tiyatro ve Drama

(3-0)3

8

TE 535

Çağdaş Türk Nesri

(3-0)3

8

TE 536

Çağdaş Türk Şiiri

(3-0)3

8

TE 537

Türk Edebiyatı

(3-0)3

8

TE 538

Türkçe Eğitiminde Eleştirel Dil Becerileri

(3-0)3

8

TE 539

Türkçe Eğitiminde Nitel Uygulamalar

(3-0)3

8

TE 540

Metinlerle Türkçe Öğretimi

(3-0)3

8

TE 541

Okuma ve Yazma Eğitimi Araştırmaları

(3-0)3

8

TE 542

Eğitim İstatistiği ve SPSS Uygulamaları

(3-0)3

8

TE 543

Dil ve Konuşma Bozuklukları

(3-0)3

8

TE 544

Akademik Yazma Becerileri 

(3-0)3

8

TE 546

Yazma Eğitimi Araştırmaları II 

(3-0)3 8

TE 598

Yüksek Lisans Tezi

Kredisiz

22

TE 700

Seminer

Kredisiz

6

TE 800

Uzmanlık Alanı

(2-0)3

8

 

Ders İçerikleri

 

TE 500 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik (3-0)3

Bilimsel araştırmanın temelleri, literatür taraması, problemi tanımlama, örnekleme yöntemleri, verilerin toplanması, nicel araştırmalar, nitel araştırmalar, raporlaştırma.

 

TE 501 Türkçe Öğretim Metotları (3-0)3

Türkçe öğretiminin temel kavramları, Türkçe öğretimin yasal dayanakları, Türkçe öğretiminin ilkeleri, Türkçe öğretiminde kullanılacak yöntemler, Türkçe öğretiminde eğitim ortamları ve dil öğretim metotları, Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme.

 

TE 502 Türkçe Öğretim Tarihi (3-0)3

Türkçe öğretimi üzerine yazılan ilk eserler. Türkçe öğretim programları. (İlköğretim birinci kademe Türkçe öğretim programları. İlköğretim ikinci kademe Türkçe öğretim programları)

 

TE 503 Yurtdışındaki Türk Çocuklara Türkçe Öğretimi (3-0)3

Yabancı dil öğretiminde temel ilkeler, yabancı dil öğretiminde genel ilkeler, yabancı dil öğretiminde yöntem ve teknikler, dil öğretim, yöntem ve tekniklerini Türkçenin yurtdışındaki Türk çocuklara öğretimi, materyal hazırlama ve ölçütleri.

 

TE 504 Anlama Teknikleri (3-0)3

Okuma becerisi, okuma becerisinin fiziksel zihinsel unsurları, okuma tür, yöntem ve teknikleri, okuma becerisinin Türkçe öğretim programlarındaki yeri, okuma becerisinin ölçme ve değerlendirilmesi, Dinleme becerisi, dinleme becerisinin fiziksel zihinsel unsurları, dinleme becerisi yöntem ve teknikleri, dinleme becerisinin Türkçe öğretim programlarındaki yeri, dinleme becerisinin ölçme ve değerlendirilmesi.

 

TE 505 Anlatma Teknikleri (3-0)3

Konuşma becerisi, konuşma becerisinin fiziksel zihinsel unsurları, konuşma tür, yöntem ve teknikleri, konuşma becerisinin Türkçe öğretim programlarındaki yeri, konuşma becerisinin ölçme ve değerlendirilmesi. Yazma becerisi, yazma becerisinin fiziksel zihinsel unsurları, yazma becerisi yöntem ve teknikleri, yazma becerisinin Türkçe öğretim programlarındaki yeri, yazma becerisinin ölçme ve değerlendirilmesi.

 

TE 506 Yabancılara Türkçe Öğretimi (3-0)3

Yabancılara Türkçe Öğretiminin tarihî seyri ve bugünkü durumu, yabancı dil öğretiminde temel ilkeler, yabancı dil öğretiminde genel ilkeler, yabancı dil öğretiminde yöntem ve teknikler, dil öğretim, yöntem ve tekniklerini Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanma, materyal hazırlama ve ölçütleri, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni temelli yabancı dil öğretimi, seviye tespit sınavının hazırlanışı ve uygulanışı

 

 

TE 507 Ana Dili Eğitimi ve Öğrenme Kuramları (3-0)3

Öğrenme kuramlarına genel bakış, kuramlara duyulan ihtiyaç, kuramların ortaya çıkış süreçleri, kuramların uygulamaya etkileri, ana dili eğitiminde yaygın öğrenme kuramlarının tanıtımı (davranışçı, bilişsel, sosyo-kültürel, yapılandırmacı teoriler ve eklektik yaklaşımlar), temel prensipleri, öğrenmeye bakışları, ayırt edici özellikleri; kuramlarda öğrenci ve öğretmene biçilen roller, öğrenme sonuçlarının algılanışı ve değerlendirilmesi, öğrencide öngörülen gelişim ve değişiklikler.

 

TE 508 Çocuk Yazını (3-0)3

Çocuk, gençlik, çocuk ve gençlik edebiyatı gibi kavramlar, eleştiri yöntem ve teknikleri, bunların edebî metinlere uygulanması, yayınevi ve editör eleştirisi, yazar ve çizer eleştirisi, medya ve aile eleştirisi, eleştiri yönteminin farklı metinlere uygulanması, ideal çocuk ve gençlik yayınlarının belirlenmesi vb.

 

TE 509 Türkçenin İmgesel Söz Varlığı I (3-0)3

Söz-insan ilişkisi, söz -sanat ilişkisi,  belagat ögesi olarak söz, sözde çift eklemlilik, Türkçenin söz varlığı, genel söz varlığı, özel söz varlığı (estetik ögeler: tek sözcükler, birleşik sözcükler, kalıplaşmış sözler: deyimler, atasözleri, diğer kalıp ifadeler), Türkçenin genel ve özel söz varlığının yüzey ve derin yapısı, estetik söz varlığının üretimi ve metin üretimine yansıtılması, ilköğretim kademesi öğrencilerine yönelik metin üretimi…

 

TE 510 Türkçenin İmgesel Söz Varlığı II (3-0)3

Söz-insan ilişkisi, söz-sanat ilişkisi,  belagat ögesi olarak söz, sözde çift eklemlilik,  Türkçenin söz varlığı, genel söz varlığı, özel söz varlığı (estetik ögeler: tek sözcükler, birleşik sözcükler, kalıplaşmış sözler: deyimler, atasözleri, diğer kalıp ifadeler), Türkçenin genel ve özel söz varlığının yüzey ve derin yapısı, estetik söz varlığının üretimi ve metin üretimine yansıtılması, ilköğretim kademesi öğrencilerine yönelik metin üretimi…

 

TE 511 Türk Dilinin Değişim ve Gelişim Evreleri I (3-0)3

Türk dilinin yüz yıllar içinde yaşadığı sesbilimsel, biçimbilgisel, sözdizimsel ve anlambilimsel değişimlerin art ve eş zamanlı olarak incelenmesi.

 

TE 512 Türk Dilinin Değişim ve Gelişim Evreleri II (3-0)3

Türk dilinin yüz yıllar içinde yaşadığı sesbilimsel, biçimbilgisel, sözdizimsel ve anlambilimsel değişimlerin art ve eş zamanlı olarak incelenmesi.

 

TE 513 Türk Dilinin Yapısı I (Sesbilgisi/Sesbilimi ve Biçim Bilgisi) I (3-0)3

Sesbilgisi ve sesbilim terimleri, konuları, kapsadıkları alanlar, Sesbilgisi ve sesbilimi bibliyografyası, eski Türkçede sesler ve ses değişmeleri, orta Türkçede, çağdaş Türk dil ve lehçelerinde ses değişmeleri, çağdaş Türkiye Türkçesinde sesler, ses olayları, Türkçede ses uyumları, Türkçede uzun ünlüler, Türkçede yardımcı sesler ve kapalı e, Türkçe sesbilimindeki terim ve tasnif kargaşası, biçimbilgisinin kapsamı ve kaynakları, biçim-anlam ilişkisi gibi konular işlenecektir.

 

TE 514 Türk Dilinin Yapısı I (Sesbilgisi/Sesbilimi ve Biçim Bilgisi) II (3-0)3

Sesbilgisi ve sesbilim terimleri, konuları, kapsadıkları alanlar, Sesbilgisi ve sesbilimi bibliyografyası, eski Türkçede sesler ve ses değişmeleri, orta Türkçede, çağdaş Türk dil ve lehçelerinde ses değişmeleri, çağdaş Türkiye Türkçesinde sesler, ses olayları, Türkçede ses uyumları, Türkçede uzun ünlüler, Türkçede yardımcı sesler ve kapalı e, Türkçe sesbilimindeki terim ve tasnif kargaşası, biçimbilgisinin kapsamı ve kaynakları, biçim-anlam ilişkisi gibi konular işlenecektir.

 

TE 515 Türk Dilinin Yapısı II (Sözdizimi ve Anlam Bilgisi) I (3-0)3

Eski Türkçede sözcük öbekleri ve cümle, orta Türkçede sözcük öbekleri ve cümle, klasik Osmanlıcada sözcük öbekleri ve cümle, modernleşen Türkçede sözcük öbekleri ve cümle,  sözcük kalıplaşmaları, sözcük gruplarında tasnif sorunu, cümle bilgisinde tasnif sorunu, cümle çözümlemelerinde çağdaş yaklaşımlar, sözcük gruplarında anlam, cümlede anlam gibi konular işlenecektir.

 

 

TE 516 Türk Dilinin Yapısı II (Sözdizimi ve Anlam Bilgisi) II (3-0)3

Eski Türkçede sözcük öbekleri ve cümle, orta Türkçede sözcük öbekleri ve cümle, klasik Osmanlıcada sözcük öbekleri ve cümle, modernleşen Türkçede sözcük öbekleri ve cümle,  sözcük kalıplaşmaları, sözcük gruplarında tasnif sorunu, cümle bilgisinde tasnif sorunu, cümle çözümlemelerinde çağdaş yaklaşımlar, sözcük gruplarında anlam, cümlede anlam gibi konular işlenecektir.

 

TE 517 Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme (3-0)3

Temel kavramlar (eğitim, öğretim programı, teknik, yöntem, strateji, yaklaşım); Öğretim Programları temelli materyallerin önemi ve gerekliliği; Millî Eğitim Bakanlığının ders kitapları yazım, basım, dağıtımına ilişkin ilkeler ve işleyiş; Öğretim Programlarına göre ders kitapları ve diğer ders materyallerinin kullanımı; ders kitaplarının nitelikleri, ders kitaplarındaki yenilikler; metin kavramı ve ders kitabı metni oluşturma esasları; okuma ve dinleme metinlerinin nitelikleri; okuma ve dinleme/izleme becerisine yönelik materyal tasarımı; konuşma ve yazma becerisine yönelik materyallerin nitelikleri; konuşma ve yazma becerisine yönelik materyal tasarımı; materyal örneklerinin değerlendirilmesi...

 

TE 518 Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi (3-0)3

Türkçe öğretiminin etkinlik alanlarından biri de dil bilgisi alanıdır. Dil bilgisi öğretiminin temel anlayışı ve müfredatı Türkçe programında çerçeve olarak belirlenmiştir. Dil bilgisi öğretiminin temel yaklaşımı “sezdirme” yöntemine dayanmaktadır. Klasik dil bilgisi öğretimi dil bilgisi alanındaki bilgilerin örneklerle öğrenciye aktarılmasını esas alır. Programın ön gördüğü şekilde dil bilgisi ve dilbilimi bilgilerinin harmanlanarak ve metin temelli olarak, günlük hayatla iç içe kullanımına; konuşma, yazma, okuma, dinleme becerileriyle iç içe yapılarak uygulamalı olarak işlenecektir.

 

TE 519 Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme (3-0)3

Ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri, ölçme araçları ve bunların nitelikleri genel bir bilgi alanı olarak Ölçme ve Değerlendirme derslerinde sunulmaktadır. Ancak Türkçe öğretiminin amaçlarının ve kazanımlarının dil becerileri ekseninde nasıl ölçüleceği, hangi ölçüm araçlarının daha verimli ve amaca uygun olduğu konularına yönelik uygulamalı bir derstir. Ders işleyişi, literatür bilgisi, örnek uygulamalar ve tartışma olarak üç aşamalı şekilde işlenecektir.

 

TE 520 Yazınsal Metin İncelemeleri (3-0)3

Çocuk edebiyatı metinleri başta olmak üzere Türkçe 5.-8. sınıf seviyesine uygun, farklı edebi türlerdeki metinler; amaç-hedef ve kazanımlar doğrultusunda nasıl ele alınacağıyla ilgili ölçütler -metinlerden hareketle- işlenecektir. Metinsellik ölçütleri ve metin-gerçeklik, metin-hayat, metin- çocuğa görelik ilkeleri uygulanacaktır.

 

TE 521 Eski Türk Edebiyatında Şiir İncelemeleri (3-0)3

Poetika, üslup, ahenk vb. temel kavramlar; edebî sanatların ve veznin şiirdeki fonksiyonları; manzum metin incelemelerinde ahenk; şerh ve tahlil çalışmalarının tanıtımı ve genel değerlendirmesi; manzum metinleri yorumlamada yeni yöntem ve yaklaşımlar; inceleme için metin seçimi; şiir İncelemeleri

 

TE 522 Klasik Türk Edebiyatı Metin İncelemesi (3-0)3

Türk edebiyatı tarihine genel bakış; Anadolu’da klâsik Türk edebiyatını hazırlayan şartlar ve bu geleneği besleyen kaynaklar; Klâsik Türk edebiyatının genel özellikleri; Klâsik Türk edebiyatında türler ve nazım şekilleri; Klâsik Türk edebiyatının ilk örnekleri (13. ve 14. Yüzyıllar); 15. yüzyıla genel bakış ve metin incelemeleri; Klâsik döneme (16. Yüzyıl) genel bakış ve metin incelemeleri; 17. yüzyıla genel bakış ve bu yüzyılda görülen edebî akımların değerlendirilmesi, metin incelemeleri; 18. asır ve klâsik Türk şiirinde mahallîleşme, metin incelemeleri; Klâsik Türk edebiyatının son örnekleri ve şiirdeki muhteva değişimi, örnek metinler; Klâsik Türk edebiyatından günümüze yansımaların örnek metinler üzerinden değerlendirilmesi; metin incelemeleri.

 

TE 523 Klâsik Osmanlı Türkçesi Metinleri I (3-0)3

Harflerle ilgili işaretlerin, yazı çeşitlerinin, imlâsı aynı olan kelimelerin, imlâsı ve söylenişi benzeyen kelimelerin yazılış ve okunuşları. Arapça kelimelerin vezinleri, ism-i fâil ve ism-i mef’ûller, aksâm-ı seb’a, sıfat-ı müşebbehe, mübâlağa sigaları, ism-i tafdil, ism-i mekân, ism-i zamân, ism-i âlet, ism-i tasgir, ism-i mensûp, Arapça zamirler, mastarlar, Arapça kelimelerde kemiyet ve keyfiyet, Arapçada izâfet, sıfat terkibi, edatlar, birleşik şekiller.

 

TE 524 Klâsik Osmanlı Türkçesi Metinleri II (3-0)3

Farsça isimler ve isim tamlamaları, izafet çeşitleri, sıfat tamlamaları, kelime yapımı. Farsça mastarlar, fiil gövdeleri, ism-i fâil ve ism-i mef’ûller, aksâm-ı seb’a, sıfat-ı müşebbehe, mübâlağa sigaları, birleşik kelimeler, birleşik sıfatlar, edatlar. Farsça kelimelerdeki ses değişmeleri, fiil çekimleri. Matbu ve el yazması metinler üzerinde çalışmalar. Hat sanatı.

 

TE 525 Türkiye Türkçesinin Güncel Sorunları (3-0)3

Türkçe konuşanların, dil ile iletişim esnasında göstermiş oldukları özensizlikleri ve sözleri yanlış kullanmaları, alıntı sözlere gereksiz yere cümlelerinde yer vermeleri ve yazım hataları belirlenip çözüm yolları üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Türkçenin basın-yayın araçlarındaki kullanımlarının da ele alınacağı çalışmalarla ana dili bilincinin gelişmesi/geliştirilmesi hedeflenmektedir.

TE 526 Üslup ve Üslup İncelemeleri (3-0)3

Batıda edebiyat bilgi ve nazariyelerinin tarihçesi retorikten üsluba gelen çizgide verilecek, akabinde Klasik Edebiyatımızın kaynağı olarak Arap Edebiyatında aynı konu irdelenecek ve daha sonra Türk Edebiyatında bu alanda yapılmış çalışmalar ele alınacaktır. Üslûp kavramı ve bu konudaki anlayışlar (betimsel, tekevvüni, işlevse, yapısal, biçemsel) üzerinde durulacaktır. Yenileşme Devri Türk Edebiyatından örnekler üzerinde durulacak, bu çerçevede Namık Kemal, Cenap Şahabettin, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa vb.'den örnekler işlenecektir.

 

TE 528 Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri, ölçme araçları ve bunların nitelikleri.

TE 529 Karşılaştırmalı Çocuk Edebiyatı (3-0)3

Türk çocuk edebiyatı yapıtları ile diğer ülkelerin çocuk edebiyatı yapıtlarının karşılaştırılması. Ülkemiz çocuk edebiyatı türleri ile Batı ve Doğu ülkelerinden belirlenecek çocuk edebiyatı türlerinin teknik ve eğitim değerleri açısından incelenmesi.

 

TE 530 Türkçe Programları (3-0)3

Orta Asya’dan itibaren Türkçenin eğitimi ve öğretimi ele alınacaktır. Osmanlı’nın son dönemleri ve Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren ilk ve ortaöğretimde uygulanmış Türkçe Programları planlama, bakış açısı, eğitim-öğretim uygulamaları ve değerlendirme açılarından incelenecektir.

 

TE 531 Nitel Araştırma Teknikleri (3-0)3

Nicel ve nitel metodoloji karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Nitel bakış açısı; söylem çözümlemesi, içerik analizi ve metafor analizi bağlamında örneklerle derinlemesine incelenecek olup bu tekniklerin eğitim bilimlerine uygulanması çalışmalarına yer verilecektir.

 

TE 532 Dilbilime Giriş (3-0)3

Dilbilim/Dilbilgisi ayrımı. Dilbilim, Filoloji ve Yazın biliminin (Edebiyatın) karşılıklı konumlandırılmaları. Başlıca kavramlar: Belirti, belirtke, simge, görüntüsel gösterge; gösterge, gösteren, gösterilen, gönderge. Dil göstergesinin özellikleri: Nedensizlik, çizgisellik; Dilin çift eklemliliği. Yapısal Dilbilime giriş: F. de Saussure’ün Genel Dilbilim Dersleri. Dizge kavramı, Dil/Söz ayrımı. Art / Eş zamanlılık, Dizisel ve dizimsel ilişkiler; Anlam ve değer kavramları. Amerikan Yapısalcılığı: N. Chomsky (Üretici Dönüşümsel Dilbilgisi, Edinç, Edim; Derin / Yüzey yapı. Sözcelem Kuramları: Dil/Söz ayrımından Sözcelem kavramına geçiş. Kişi adılları, kiplikler, aktarılan söylem. Sözce ve Tümce ayrımı. Edimbilim (söz ya da dil edimi: düzsöz, edimsöz, göndergesel edim, etkisöz edimi). Dilbilimin dalları…

 

TE 533 Dilbilim ve Söylem Çözümlemesi (3-0)3

Söylem Kavramı, Söylem Çözümlemesi, Dilbilimsel Söylem Çözümlemesi. Söylem Çözümlemesi ve Yapısalcılık. Söylem Çözümlemesinin İlkeleri: Anlambilimsel, Sözdizimsel, Göstergebilimsel ilkeler. Söylem Çözümlemesinde Yöntem: Araştırma konusu, örnek ve veri toplama, verilerin irdelenmesi, bileşen çözümlemesi. Söylemin özellikleri: Dilbilgisel özellikler, içeriğe özgü özellikler, söylemin yapısal özellikleri (tür, biçem). Sözcelem ve Söylem Çözümlemesi. Eleştirel Söylem Çözümlemesi.

 

TE 534 Türkçe Öğretiminde Tiyatro ve Drama (3-0)3

Drama ve Tiyatronun tanımı, gelişimi, drama tiyatro ilişkisi drama çeşitleri, eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, eğitici dramanın tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel dramada özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.

 

TE 535 Çağdaş Türk Nesri (3-0)3

Çağdaş Türk nesrini tanımak, Tanzimat la birlikte edebiyatımıza giren türleri tanımak, Fikir Yazıları ile birlikte gezi, anı gibi türlerin seçkin örneklerini görebilmek, Hikâye, Roman ve Tiyatrodaki gelişim çizgisini takip edebilmek, Çağdaş Türk Nesri’nin örnek metinleri üzerinde fikir yürütmek.

 

TE 536 Çağdaş Türk Şiiri (3-0)3

Tanzimat’tan günümüze Türk şiirini bütün evreleriyle kavramak, Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âti, Millî Edebiyat (Beş Hececiler), Cumhuriyet Dönemi (Yedi Meşaleciler) ve Sonrası (Garipçiler, Hisarcılar, Maviciler, Yedi Tepe, İkinci Yeni) Türk Şiirini Bütün Yönleriyle ve Önemli Şahsiyetleriyle Tanıyabilmek. Çağdaş Türk şiirinin özelliklerini tanımak, Çağdaş Türk şairlerini tanımak, Çağdaş Türk şiirinin seçkin örneklerini incelemek.

 

TE 537 Türk Edebiyatı (3-0)3

Türk edebiyatının tarihî süreç içerisinde devir, eser, edebî anlayışlar çerçevesinde değerlendirilmesi; edebî eser, devir, şahsiyet ilişkisinin önemi; edebiyat ve edebiyatla ilgili kavramlar; nazım ve nesrin özellikleri; şekil ve muhteva bilgileri; edebî türler; Türk edebiyatı tarihinin sınıflandırılması.

 

TE538 Türkçe Eğitiminde Eleştirel Dil Becerileri (3-0)3

Bu derste dil becerileri eleştirel bir düzlemde ele alınmakta olup eleştirel okuma, eleştirel yazma, eleştirel dinleme, eleştirel konuşma kavramları ayrı ayrı incelenmektedir. Etkili bir eleştirel okuma, dinleme, yazma ve konuşma süreçlerinin nasıl gerçekleştirileceği üzerinde durulmakta ve süreçte öğrenci ve öğretmenlere düşüne görev ve sorumluluklar ortaya konulmaktadır.  Ayrıca derste eleştirel kuramların dil eğitimine yansımaları değerlendirilmekte çağdaş yaklaşımlar içerisinde dil becerilerinin eleştirel dönüşümü tartışılmaktadır. 21. Yüzyıl becerilerinden biri olan eleştiri kavramının öğrenci ve eğiticilere etkili bir şekilde kazandırılması içi  izlenmesi gereken stratejiler tanıtılmakta bu anlamda öğrenme ortamlarında gerçekleştirilmesi gereken değişim ve yenilikler üzerinde durulmaktadır.

 

TE539 Türkçe Eğitiminde Nitel Uygulamalar (3-0)3

Türkçe öğretiminde araştırma yöntemlerinin önemi, Türkçe öğretiminde nitel araştırma yöntemlerini kullanarak sorunları belirleme, Türkçe öğretiminde nitel yaklaşımlar çerçevesinde sorunlara çözüm önerileri sunma, Türkçe öğretiminde nitel veriler ortaya koyma ve bunların analiz süreçleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu anlamda öğrenciler ders süreci içerisinde Türkçe öğretiminde kullanılan araştırma yöntemlerini tanımakta, Türkçe öğretimi içerisinde nitel araştırma uygulamalarının önemini ve yerini kavramaktadır. Ayrıca öğrenciler ders sürecinde Türkçe öğretimine yönelik nitel uygulamalar gerçekleştirmekte ve süreçte elde edilen verileri nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde analiz etmekte ve değerlendirmektedir. Böylece öğrencilerin akademik anlamda kendilerine geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır.

 

TE540 Metinlerle Türkçe Öğretimi (3-0)3

Bu derste öğrencilere metnin tanımı,  iyi bir metinde bulunması gereken özellikler ve metnin doğası tanıtılmaktadır. Metin oluşturmanın evreleri üzerinde durulmakta düşünsel ve yazınsal metin oluşturmanın temel aşamaları ele alınmaktadır. Metinlerin iletişim açısından önemi incelenmekte, kitaplara alınan metinlerde bulunması gereken özellikler değerlendirilmektedir. Metinlerin yazılış amaçları tartışılmakta öğrenci düzeyine en uygun metnin seçilmesinde izlenecek yollar ifade edilmektedir. Böylelikle Türkçe eğitiminde nitelikli metinlerin kullanılmasına yönelik yüksek lisans öğrencilerinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

TE541 Okuma ve Yazma Eğitimi Araştırmaları (3-0)3

Okuma ve yazma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Okuma modellerinden hareketle okuma eğitimi alanında yapılan çalışmaların  tarihsel süreç içerisinde incelenmesi. Yazma modellerinden hareketle yazma eğitimi alanında yapılan çalışmaların tarihsel süreç içerisinde incelenmesi. Okuma ve yazma tutum ve motivasyonu. Yazma tutukluğu, yazma kaygısı ve yazma başarısı ve bu konularda yapılan çalışmalar. Okuma alışkanlığı ve okuma başarısı alanında yapılan çalışmalar. PISA okuma becerisi testindeki ülke başarımızın incelenmesi. Okuma ve yazma becerisi ile ilgili yapılan ilişkisel tarama modelindeki çalışmaların incelenmesi. Okuma ve yazma  becerisini geliştirmeye yönelik yapılan deneysel çalışmaların incelenmesi.

 

TE542 Eğitim İstatistiği ve SPSS Uygulamaları (3-0)3

Dersin sonunda öğrenciler, bilimsel bir araştırma için toplanan verileri bilgisayarda işleyebilecek, doğru analiz tekniğine karar vererek, analiz edebilecek ve sonuçlarını yorumlayabileceklerdir. Öğrenciler, bilimsel bir araştırma için toplanan verileri SPSS programına işleyebilecek, veri seti üzerinden ortalama, standart sapma, basıklık çarpıklık kat sayısı gibi değerleri belirleyebilecek. Aynı zamanda veri seti üzerinde t-testi, varyans analizi, korelasyon, regresyon, güvenirlik analizi, faktör analizi, iki yönlü varyans analizi, mancova vb. analizleri gerçekleştirebilecek ve veri seti üzerinde SPSS programında yaptıkları analiz tekniklerini APA kuralları çerçevesinde raporlayabilecek.

 

TE543 Dil ve Konuşma Bozuklukları (3-0)3

Bu derste dil becerileri ele alınmakta ve bu becerilere yönelik dil kusurları tanıtılmaktadır. Dil ve konuşma bozukluklarının ayrımı yapılmakta iletişim bağlamında dil ve konuşma kusurlarının ortaya çıkaracağı olumsuzluklar değerlendirilmektedir. Dil ve konuşma bozukluklarının nedenleri ve türleri üzerinde durulmakta öğrencilerde görülen sesletim bozuklukları incelenmektedir. Kekemelik, disleksi, disgrafi kavramları ele alınmakta ve bu bağlamda ortaya çıkan dil kusurları akademik araştırmalar çerçevesinde değerlendirilmekte ve tartışılmaktadır.

 

TE544 Akademik Yazma Becerileri  (3-0)3

Bu derste akademik yazının bölümleri ele alınmakta; akademik metinlerde giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümler incelenmektedir. Ayrıca kaynakça oluşturma yöntemleri üzerinde durulmakta, alıntı yapma çeşitleri kavratılmaktadır. Ders sürecinde akademik yazının diğer yazı türlerinden farkı ifade edilmekte ve akademik yazı yazma uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Ders sürecinde yüksek lisans düzeyinde öğrencilerin akademik hayata katılmaları ve nitelikli akademik çalışmalar yapmalarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin akademik yazıları değerlendirmeleri ve bu yazılardan yararlanmaları hedeflenmektedir.

 

TE546 Yazma Eğitimi Araştırmaları II  (3-0)3

Bu ders kapsamında tartılılacak konular genel olarak şunlardır; Yazma eğitimine yönelik problemlerin tespit edilmesi, yazma eğitimine yönelik araştırma sorularının belirlenmesi, yazma eğitimi araştırmalarının incelenmesi, araştırma sorularından ve literatürden hareketle yönteme karar verilmesi, planlanan araştırma süreci bağlamında verilerin toplanması, toplanan verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması.

 

TE 598 Yüksek Lisans Tezi (kredisiz)

Öğrencilerin özel ilgileri uyarınca belirli bir uzmanlık alanı üzerine seçilen konunun, tez danışmanının gözetiminde özgün bir proje olarak tasarımı ve tamamlanması.

 

TE 700  Seminer (kredisiz)

Türkçe Eğitimi alanında çeşitli konularda bağımsız çalışma ve bölüm seminerlerinde bu çalışmaların sunumu.

 

TE 800 Uzmanlık Alanı (2-0)3

Yüksek lisans öğrencilerine, yüksek lisans programı kapsamı dışında kalan konu ve özel ilgi alanlarına ilişkin ayrıntıları açıklamak amacına yönelik bir derstir. Danışmanlar, yüksek lisans öğrencileri ile yüksek lisans çalışmalarına ilişkin sorunları tartışırlar ve onları belirli araştırma alanlarında yeni düşünceler üretebilecek şekilde yönlendirirler. Dersin temel amacı Türkçe Eğitimi alanındaki araştırmalara katkı yapmaktır.