• SORU: Enstitünüzde hangi programlarda lisansüstü eğitim alabilirim?

CEVAP: Enstitümüzdeki lisansüstü programlara ilişkin detaylı bilgiye enstitü ana sayfasında bulunan "ANA BİLİM DALLARI" butonunu tıklayarak ulaşılabilirsiniz.

 

 

 • SORU: Enstitünüz lisansüstü programlarına başvuru şartları ve başvuru sırasında istenen belgeler nelerdir?

CEVAP: Enstitümüz lisansüstü programlarına başvuru şartları ve başvuru sırasında istenen belgeler ilişkin bilgiler, Lisansüstü Başvuru döneminde yayımlanan kılavuzda yer almakta ve ilgili dönemde Enstitü web sayfasında yayımlanmaktadır.

 

 • SORU: Enstitünüzde lisansüstü programlara ne zaman öğrenci alınmaktadır?

CEVAP: Enstitümüz lisansüstü programlarına genellikle güz dönemi için Temmuz-Eylül, bahar dönemi için Aralık-Şubat aylarında öğrenci alınmaktadır. Öğrenci alımına ilişkin ilan, son başvuru tarihinden en az 15 gün önce Enstitümüz web sayfasında  http://ebe.gantep.edu.tr/duyurular.php DUYURULAR bölümünde yayımlanmaktadır. 

 

 • SORU: Tez savunma sınavına girmek istiyorum. Tezimi Enstitüye ne zaman teslim edeceğim?

 

CEVAP: Lisansüstü Akademik Takvimde güz ve bahar dönemleri için tezlerin Enstitüye en son ne zaman teslim edileceği belirtilmiştir. Tez teslim tarihini geçiren öğrenci takip eden dönemde kaydını yenilemesi durumunda tezini Enstitüye teslim edebilir.

 

 • SORU: Tez savunma sınavına girmek için istenen belgeler nelerdir?

CEVAP: Tez savunma sınavı dahil bütün istenilen "Belgeler-Formlar" Enstitümüzün WEB ana sayfasında yer alan "Öğrenci Rehberi-Formlar" kısmından temin edilebilir. Öğrenci Rehberi-Formlar kısmına ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ...  

 

 • SORU: Tez savunma sınavında başarılı oldum. Bundan sonra ne yapmam gerekiyor?

CEVAP: Tez savunma sınavından sonraki süreçle ilgili bilgi için  TIKLAYINIZ...

 

 • SORU: Yüksek Lisans Programlarında dersler hangi gün ve saatlerde yapılmaktadır?

CEVAP: Bu konuda standart bir uygulama bulunmamakta olup ders programları her dönem başında ilgili ana bilim dalı tarafından hazırlanıp Enstitü web sayfasında duyurulmaktadır. Bununla birlikte genellikle Tezli Yüksek Lisans dersleri dersin öğretim elemanı ve öğrencilerin görüşmeleri sonucunda hafta içi günlere planlanabilmektedir.  Tezsiz yüksek lisans programlarında yürütülen dersler ise öğretim elemanı ve öğrencilerin görüşmeleri sonucunda hafta içi akşam ya da cumartesi gününe planlanabilmektedir.

 

 • SORU: Programlardaki derse devam zorunluluğu nedir?

CEVAP: Örgün öğretim de yönetmelik gereği %70 devam zorunluluğu vardır.

 

 

 • SORU: Proje / Tez konularının belirlenmesi, sunumun yapılması ve kontrolü nasıl olmaktadır?

CEVAP: Öğrenciler proje veya tez konularını belirlerken programdaki dersler ve derslerde incelenen konular kapsamında bir tercih yapabileceği gibi ilgi duydukları alanda bir konu da belirleyebilmektedirler. Seçtikleri konuda uzman öğretim üyesi (danışman veya alınan derslerden birinin öğretim üyesi ) ile görüşüp konu hakkında onay almaları gerekmektedir. Konu onayı gerçekteştiğinde konu ile ilgili detaylı araştırmalara geçilebilir. Bu süreçte öğretim üyesinin isteği doğrultusunda iletişim yüzyüze ya da mail yolu ile mümkündür.

Tez tamamlama süreci proje tamamlama sürecinin aksine 2 dönem olduğundan; sürenin verimli kullanılması açısından projeden farklı olarak konunun seçilmesi ve içeriğin hazırlanması ( kaynak taraması, kullanılacak veriler, kurulacak olan model vb.) ilk dönemde yapılmakta olup tüm bu kararlardan sonra tez yazım aşamasına ikinci dönemde geçilmesi isteğe bağlı olarak tercih edilebilmektedir.

 

 • SORU: Ders geçme / Mezun olma koşulları nelerdir?

CEVAP: Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilme koşulu dönem sonu notunun yüksek lisansta en az "CC" (2.50), doktora da en az "CB" (3.00) olmasıdır. 

 

 • SORU: Yüksek Lisansta kayıt dondurma hakkı var mıdır?

CEVAP: Yönetmelikte belirtilen koşuları sağlamak kaydıyla ve Enstitü Kurulu kararında belirtilen gerekçeler belgelendirilmek koşulu ile öğrencilere maksimum (özel öğrenci statüsündeki öğrenciler hariç) tezsiz 1 (bir) yarıyıl, tezli 2 (iki) yarıyıl, doktora 4 (dört) yarıyıl dondurma izni verilebilir. İzinli geçen süreler, öğrenim süresine katılmaz. Eğitim başlangıç tarihinden itibaren altı yarıyılını doldurmuş öğrenciler kayıt donduramamaktadır.

 

 • SORU: ALES’e girmemiş ya da yeterli puanı alamamış olmak, Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvurmaya engel midir?

CEVAP: Doktora ve Tezli Yüksek Lisans programlarına kabul için ALES veya muadili sınavlardan yeterli puanı almış olmak şarttır.

 

 • SORU: Yüksek Lisans başvuru koşulları nelerdir?

CEVAP: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için öncelikle bir lisans programının bitirilmiş olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra “Tezli Programlar” için ilgili puan türünde ALES’ten yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.

 

 

 • SORU: Bilimsel Hazırlık dersleri nedir?

CEVAP: Bilimsel Hazırlık dersleri, farklı programlardan gelen adaylara, uzmanlık isteyen programlarda bilgi eksikliğini gidermeleri için verilir. Bu dersler, alınacak olan Yüksek Lisans dersleri kapsamında sayılmaz. Bu dersleri almasına karar verilen öğrencinin Yüksek Lisans programına başlayabilmesi için derslerinin tümünü en az CC notu ile geçmiş olması gerekir. Bilimsel Hazırlık; güz ve bahar yarıyılı olmak üzere maksimum bir yıl sürmektedir.

 

 • SORU: Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş nasıl yapılır ?

CEVAP: 

Genel ilkeler
a. Tezsiz Yüksek Lisans programından Tezli Yüksek lisans programına geçiş için Güz ve İlkbahar olmak üzere Enstitü web sayfasında iki dönemde ilana çıkılır.

b. Kontenjanlar, başvuru yapılan programlar bazında tayin edilir. İlgili program tarafından başvuru sayısına göre aşağıda belirtilen üst sınırları aşmayacak şekilde adayların geçiş yapması Enstitüye önerilir.

 

Tezli Yüksek Lisansa geçmek için yapılan başvuru sayısı

Tezli Yüksek Lisansa kabul edilebilecek maksimum öğrenci sayısı

1-29

5

30 ve üstü

7

Başvuru için ön şartlar

         Adayın geçiş başvurusunda bulunabilmesi için Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşıması gerekir.

 1.       Tezsiz Yüksek Lisans programından toplam 10 ders almış ve bu dersleri başarmış ama mezun olmamış durumda olan adaylar geçiş başvurusunda bulunabilir.
 2.        Başvuruda bulunacak adayların aldıkları 10 dersin ortalamaları en az 3.00 (4 üzerinden) veya 80 (100 üzerinden) olmalıdır.
 3.       Adayın ALES’ten Tezli program için istenen puan türünde en az 70 (yetmiş) almış olması gerekir.

Başvuru için yapılması gereken işlemler

 Geçiş başvurusu, bir dilekçe ile İlgili Anabilim Dalına şahsen yapılır.

Dilekçeye aşağıdaki dokümanlar eklenecektir:

 • Öğrenci Belgesi
 • Transcript
 • ALES sonuç belgesi
 • Mezun Olunan Lisans Programı Diploması veya Mezuniyet Belgesi

Değerlendirme

a.  Geçiş için başvuruda bulunan adaylar ilgili program tarafından yazılı bilim sınavına tabi tutulurlar.

b.  Başvuruların değerlendirilmesinde adayın aldığı 10 dersin not ortalamasının (yüzlük sistemde) %25’i; ALES puanının %50’si ve bilim sınavından alınan puanın (yüz üzerinden) %25’i alınarak sıralama yapılır. Sıralama dikkate alınarak yukarıda belirtilen üst sınırları geçmeyecek sayıda adayın Tezli Yüksek Lisans programa geçişi yapılır.

c. Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans programına kabul edilen adayların intibakı ilgili Enstitü Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Kurulu kararıyla yapılır.

 

SIK SORULAN SORULAR