Rehberlik ve Piskolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programının amacı, klinik ve akademik ortamlarda çalışabilecek araştırmacı, uygulayıcı psikolojik danışman ve psikolojik danışman eğitimcisi yetiştirmektir.  Ayrıca Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında yapılacak araştırmalarla bölgeye ve ülkeye katkıda bulunmaktır. Böylelikle alanda hizmet veren psikolojik danışmanların alana ilişkin güncel araştırmaları takip edebilmeleri, kendilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Programın bir diğer amacı da son yıllarda hızla atan psikolojik danışman ve öğretim elemanı ihtiyacını karşılamaktır. Bu şekilde program bünyesinde araştırmacıların yapacakları araştırmalarla hem bölgeye hem de ülkeye katkıda bulunulacaktır. 

 


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. İbrahim TANRIKULU

Ana Bilim Dalı Sekreteri: Elif BİÇER ÇİÇEK 

Bilgi ve Diğer Sorularınız İçin Tel: 0 342 360 12 00 / Dahili: 2771

                                                   E-posta: ebicer@gantep.edu.tr


 

 

Eğitim bilimleri Bölümü çatısı altında yer alan Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Doktora Programında yer alan dersler ve içerikleri aşağıda gösterilmiştir. 

 

REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DOKTORA PROGRAMI KATALOĞU

 

Ders adı                                                                                                                              Kredi                    AKTS

Seçmeli Ders                                                                                                                     3                           10

Seçmeli Ders                                                                                                                     3                           10

Seçmeli Ders                                                                                                                     3                           10

Seçmeli Ders                                                                                                                     3                           10

Seçmeli Ders                                                                                                                     3                           10

Seçmeli Ders                                                                                                                     3                           10

Seçmeli Ders                                                                                                                     3                           10

Seçmeli Ders                                                                                                                     3                           10

EB900-951   Uzmanlık Alanı                                                                                         0                          10          

EB698          Doktora Tezi                                                                                                0                           20

 

Ders kodu            Ders adı                                                                                              Kredi                 AKTS

EB666                   Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Güncel Konular                             3                           10

EB669                   Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları                                        3                           10

EB671                   Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirme                                                        3                            10

EB672                   Bilgisayar Destekli İstatistik Uygulamaları                                           3                            10

EB674                   Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması                                               3                           10

RPD675                Göç Psikolojisi                                                                                      3                           10

EB698                   Doktora Tezi                                                                                         0                           20

EB900                   Uzmanlık                                                                                              0                           10

EB952                   Seminer                                                                                                0                           10

EB665                   Bilişsel Davranışçı Terapiler                                                                 3                           10

EB667                   Aile ve Evlilik Danışmanlığı                                                                  3                           10

EB668                   Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar                                          3                           10

EB670                   Nitel Araştırma Yöntemleri                                                                   3                           10

EB673                   Kariyer Danışmanlığı ve Uygulaması                                                   3                           10

RPD675                Göç Psikolojisi                                                                                      3                            10

RPD676                Çevrimiçi Psikolojik Danışma: Kuram ve Uygulama                             3                           10

RPD677                Pozitif Psikoloji                                                                                      3                           10

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin İçeriği

Kredi

AKTS

EB665

Bilişsel Davranışçı Terapiler

Bilişsel-Davranışçı Terapilerin gelişimi ve günümüzdeki durumu, bilişsel davranışçı formülasyon, bilişsel davranışçı tedavi modellerinin uygulaması ve teorisi konusunda eğitim verme. Bu yaklaşım yoluyla değerlendirme, müdahale ve kendini yönetme stratejilerinin vurgulanması. İnsanın problemlerine bilişsel davranışçı tekniklerin uygulanması.

(3-0)3

10

EB666

Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Güncel Konular

Ders aşağıda belirtilen temalarda, ilgili literatürden (süreli yayınlar ağırlıklı) öğrencilerin belirlediği konularda hazırladıkları sunuların incelenmesi, tartışılması ve değerlendirilmesine yönelik etkinlikleri içerir. Psikolojik danışma ve rehberlikte güncel konular, eğilimler, sorunlar. Danışmanlıkta yer alan profesyonel roller. Psikolojik danışma ve rehberlikte eğitim ve süpervizyon. Psikolojik danışma ve rehberlikte araştırma ve değerlendirme. Psikolojik danışma ve rehberlikte konsültasyon (müşavirlik) Psikolojik danışma ve rehberlik anlayışında uluslar arası bakış açıları.. Çeşitlilik ve çok kültürlü psikolojik danışma (ırk, etnisite, cinsiyet, fiziksel ya da zihinsel yetersizlikler, göçmenlik). PDR uygulamalarında etik ve yasal konular. Zor danışanlarla psikolojik danışma.

(3-0)3

10

EB667

Aile ve Evlilik Danışmanlığı

Dünyada ve Türkiye’de aile ve evlilik danışması, evlilik ve aile danışmasındaki araştırma metodları, evlilik ve aile danışmasındaki yenilikçi yaklaşımlar, evlilik ve aile danışmasının analizi, evlilik ve aile danışmasına dayalı bilişsel davranışçı ve gerçeklik terapisi, evlilik ve aile danışmasındaki değerlendirme, vaka formülasyonu ve evlilik ve aile danışmasındaki kavramlaştırmalar.

 

(3-0)3

10

EB668

Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar

 

Öğrencilerin psikolojik danışmada yeni akımlar hakkında bilgilenmelerini sağlamak.

 

 

 

 

(3-0)3

10

EB669

Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları

Öğrencilerin çocukluk ve ergenlik döneminde görülen psikolojik bozuklar hakkında bilgilenmelerini sağlamak.

 

(3-0)3

10

EB670 

Nitel Araştırma Yöntemleri 

Gözlem, vaka analizi, içerik analizi gibi nitel araştırmanın yöntem ve teknikler, bilgilerin toplanması, kullanılması ve rapor yazma süreci.

 

(3-0)3

10

EB671

Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirme 

 

Psikolojik değerlendirme sürecinde kullanılan kişilik testleri, ilgi envanterleri ve anketler gibi ölçme araçların geliştirilmesi.

 

(3-0)3

10

EB672 

İleri İstatistik Uygulamaları

Bu derste, öğrencilere eğitimle ilgili araştırmalar için gerekli istatistiksel kavramlar ve teknikler konusunda kapsamlı bilgiler sunulur.

 

(3-0)3

10

EB673 

Kariyer Danışmanlığı Uygulaması 

 

Meslek danışmanlığı ile ilgili temel kavram ve ilkeler, hedefler, teknikler, teoriler. Meslek

danışmanlığında kullanılan ölçme araçları. Mesleki testleri uygulama

 

(3-0)3

10

RPD675 Göç Psikolojisi Göç nedir? Göç psikolojisinin kuramsal temelleri.Sosyal psikoloji kuramları açısından göç.Göçün psikolojik etkileri.Göçmenlerin psikolojik problemleri. Göçmenliğin olumsuz psikolojik etkileri ile başa çıkma.  Ait Olma İhtiyacı, Yurt, Aile ve Etnik Grup kavramları,  Kültürlenme, Benlik ve Sosyal Kimlik(ler), Önyargı ve Kalıpyargılar, Ayrımcılık ve Dışlama, Algılanan Yoksunluk, Öznel İyilik Hali (Mutluluk) ve Bireysel ve Kolektif Çözüm Stratejileri (3-0)3 10
RPD676 Çevrimiçi Psikolojik Danışma: Kuram ve Uygulama

Çevrimiçi psikolojik danışmada temel kavramlar

Çevrimiçi psikolojik danışmanın gerekli olduğu durumlar

Çevrimiçi psikolojik danışmanın tarihçesi

Çevrimiçi psikolojik danışmayı yüz yüze psikolojik danışmaya entegre etmek

Çevrimiçi psikolojik danışmada karşılaşılan zorluklar

Çevrimiçi psikolojik danışmada güncel kuramlar

Çevrimiçi psikolojik danışmada güncel uygulamalar

Çevrimiçi psikolojik danışma hizmetinde kullanılabilecek dijital araçlar ve uygulamalar
(3-0)3 10
RPD677 Pozitif Psikoloji Pozitif psikolojiye giriş, iyi oluş, güçlü yönler, yaşam anlamı, iyimserlik ve umut, psikolojik sağlamlık ve travma sonrası büyüme, öz-anlayış, affetme, şükran, akış, insan doğasına bakış, terapötik amaçlar ve terapötik ilişki, terapötik süreç, pozitif psikoloji müdahaleleri, pozitif eğitim, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde pozitif psikoloji, pozitif psikolojiyi değerlendirme (3-0)3 10

EB674

İleri Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması 

Bu derste öğrencilerin 14 grup oturumunu (küçük eğitimsel, ya da kişisel gelişim grubunu) yürütebilmesi hedeflenmektedir.

 

(3-0)3

10

RPD675 Göç Psikolojisi Göç nedir? Göç psikolojisinin kuramsal temelleri.Sosyal psikoloji kuramları açısından göç.Göçün psikolojik etkileri.Göçmenlerin psikolojik problemleri. Göçmenliğin olumsuz psikolojik etkileri ile başa çıkma.  Ait Olma İhtiyacı, Yurt, Aile ve Etnik Grup kavramları,  Kültürlenme, Benlik ve Sosyal Kimlik(ler), Önyargı ve Kalıpyargılar, Ayrımcılık ve Dışlama, Algılanan Yoksunluk, Öznel İyilik Hali (Mutluluk) ve Bireysel ve Kolektif Çözüm Stratejileri (3-0)3 10

EB675

Çocuk Ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi dersi, bu alanda çalışan ruh sağlığı profesyonellerine BDT’nin temel yapısı ve isleyişini, terapide kullanılan yöntemleri, çocuklar ve ergenlerle BDT çalışırken karşılaşılan güçlükleri ele almak üzere amaçlanmıştır. Kuramsal bir alt yapıyla beraber, değerlendirme, vaka formülasyonu, en çok kullanılan BDT teknikleri ile bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir

(3-0)3

10

EB676

İleri Psikolojik Danışma Uygulaması

Bu derste uygulamalı olarak terapötik yaklaşımların genel özelliklerini kavrayabilme, terapötik yaklaşımları kullanabilme becerisi kazandırma, terapötik koşulları sağlayabilme, psikolojik danışma sürecinde güven ilişkisi kurabilme ve psikolojik danışma sürecini başlatma ve bitirme kurallarını uygulayabilme, gerçek danışanlarla psikolojik danışma uygulamaları yürütebilmeyi hedeflemektedir. 

(3-0)3

10

EB677

Kısa Süreli Psikolojik Danışma Uygulaması

Dersin genel amacı, öğrencilerin kısa süreli çözüm odaklı yaklaşımın teorik temelleri ve ilkelerine dayalı bir danışma süreci yürütebilmesi için gerekli olan bilgi ve beceriler konusunda öğrencileri kapsamlı bir şekilde bilgilendirmek ve süreç boyunca onlara süpervizyon sağlamaktır.

(3-0)3

10

EB678

Aile Ve Evlilik Danışmanlığı Uygulaması

Bu dersin amacı aile ve evlilik terapisindeki uygulamaları ve yöntemleri tanıtmaktır. Bu dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır; Aile ve evlilik danışması ve yardım becerileri, aile ve evlilik danışması ve temel terapötik becerileri , aile ve evlilik danışma süreci ve olası problemleri , aile ve evlilik danışması ve müdahale stratejileri, aile ve evlilik danışmanının danışma sürecini başlatma, geliştirme ve bitirme, özetleme. Aile ve evlilik ile ilgili psikolojik danışma sürecine ilişkin temel kuralları ve danışma yönetimi becerileri, bir psikolojik danışma grubunu oluşturma , planlama ve yönetme gibi.

(3-0)3

10

EB679

Psikolojik Danışmada Süpervizyon

Psikolojik danışmada süpervizyon sürecinin etkili bir şekilde yürütülmesi için süpervizyon kuramları ve modelleri; müdahaleleri; yöntemleri ve teknikleri; süpervizyon süreci; süpervizyon ilişkisi; süpervizörün ve süpervizyon alan uygulayıcı ya da öğrencilerin rol ve sorumlulukları; süpervizyonda etik ve yasal konular; süpervizyonda ölçme ve değerlendirme; süpervizyon alanındaki süreç ve sonuç araştırmaları konularında gerekli olan bilgi ve beceriler konusunda öğrencileri kapsamlı şekilde bilgilendirmeyi amaçlayan bir derstir.

(3-0)3

10

EB680

Gelişim Ve Öğrenme

Bu dersin sonunda öğrenciler; gelişim ve öğrenme kuramlarının ilkelerinden kendi alanlarının planlama, uygulama ve değerlendirme etkinliklerinde etkili bir biçimde yararlanabileceklerdir.

(3-0)3

10

EB900

Uzmanlık Alanı Dersi

Öğrencinin tez danışmanı tarafından belirlenen konular.

(3-0)0

10

EB698

Doktora Tezi

Doktora tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencini bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.

(3-0)0

20

EB952

Seminer Dersi

Yüksek lisans eğitiminin ikinci yarısında danışman öğretim üyesinin denetiminde çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.

(3-0)0

0