Lisansüstü öğrencisi eğitimini tamamlamış olmak için:

Yüksek lisans için en az yedi ders ve bir seminer dersi, doktora için en az dokuz ders ve bir seminer dersi başarıyla tamamlanmış olmalıdır.

Zorunlu olan Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersini başarıyla tamamlamış olmalıdır.

Tez önerisini vermiş olmalıdır.

Tez savunmasına girebilmek için asgari süreyi tamamlamış olmalıdır. (Yüksek lisans için iki yarıyıl, doktora için üç yarıyıl)

Azami öğrenim süresi içerisinde olmalıdır. (Bilimsel hazırlık hariç yüksek lisans için  altı yarıyıl, doktora için oniki yarıyıl)

Doktora öğrencileri ayrıca:

En az üç tez izleme komitesi raporunu sunmuş olmalıdır.

Tezden yapılan bilimsel bir çalışması (alan indeksinde taranan hakemli bir dergide yayımlanmış makale ya da tez konusu ile ilgili bir araştırma projesi)  olmalıdır. Öğrencinin makalede ilk isim olması / projede araştırmacı olması koşulu vardır.