• 0342 360 12 00

 

 

 • SORU: Enstitünüzde hangi programlarda lisansüstü eğitim alabilirim?

 

CEVAP: Enstitümüz (anabilim dalı ve bilim dalı bazında) lisansüstü programlarına Gaziantap Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programları diye belirtilen alanlardan mezun olanlar kabul edilmektedir. Detaylı bilgiye  enstitü web sayfasından ulaşılabilir.

http://gantep.edu.tr/upload/gaun-ebe-2013.doc

 

 

 • SORU: Enstitünüz lisansüstü programlarına başvuru şartları ve başvuru sırasında istenen belgeler nelerdir?
 
 

CEVAP:Enstitümüz lisansüstü programlarına başvuru şartları ve başvuru sırasında istenen belgelere ilişkin bilgilere Enstitü web sayfasından ulaşabilirsiniz.http://gantep.edu.tr/upload/gaun-ebe-2013.doc

 

 • SORU: Enstitünüzde lisansüstü programlara ne zaman öğrenci alınmaktadır?

 

CEVAP:

Enstitümüz lisansüstü programlarına genellikle güz dönemi için Ağustos-Eylül, bahar dönemi için Ocak-Şubat, yaz dönemi için de Haziran ayında öğrenci alınmaktadır. Öğrenci alımına ilişkin ilan, son başvuru tarihinden en az 15 gün önce Üniversitemizin http://www.gantep.edu.tr/ adresinde DUYURULAR bölümünde  ve Enstitümüz web sayfasında  http://www.ebe.gantep.edu.tr/duyurular.php  duyurular ara yüzünde yayınlanmaktadır.

 

 • SORU: Tez savunma sınavına girmek istiyorum. Tezimi Enstitüye ne zaman teslim edeceğim?

 

CEVAP:

Lisansüstü akademik takvimde güz ve bahar dönemleri için tezlerin Enstitüye en son ne zaman teslim edileceği belirtilmiştir. Tez teslim tarihini geçiren öğrenci takip eden dönemde kaydını yenilemesi durumunda tezini Enstitüye teslim edebilir.

 

 • SORU: Tez savunma sınavına girmek için istenen belgeler nelerdir?

 

CEVAP:

Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerinden istenen belgeler http://ebe.gantep.edu.tr/page.php?url=dokumanlar Adresinde duyurulmuştur.

 

 • SORU: Tez savunma sınavında başarılı oldum. Bundan sonra ne yapmam gerekiyor?

 

CEVAP:

Tezi kabul edilen öğrenci, tezini Enstitü Tez Yazılım Kılavuzuna göre yazıp yazmadığını kontrol ettirmek üzere tez savunma sınav tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Enstitüye başvurmak zorundadır. Başvuru sırasında öğrenci, varsa savunma sınavında verilen düzeltmelerin de üzerinde yapıldığı karton kapaklı bir tezi ve Tez Yazım İnceleme Talep Formu’nu Enstitüye teslim eder. Karton kapaklı tez ilgili Enstitü Müdür Yardımcısı tarafından tez yazım kılavuzuna göre incelenir ve tespit edilen yazım-şekil hataları tez üzerinde işaretlenerek tez öğrenciye iade edilir. Öğrenci tespit edilen hataları düzelterek yeni bir karton kapaklı tez hazırlar. Öğrenci hazırladığı yeni tezini ve daha önce kendisine iade edilen yazım-şekil hatalarının işaretlenmiş olduğu tezi tekrar Enstitüye teslim eder. Uygun görülen tezler öğrenci tarafından bez cilt haline getirilir.

Öğrenci, aşağıdaki belgeleri tez savunma sınavından itibaren en geç bir ay içerisinde Enstitüye teslim etmek zorundadır. Aksi halde öğrencinin mezuniyet işlemleri başlatılmaz.

Tez savunma sınavından sonra teslim edilecek belgeler  http://ebe.gantep.edu.tr/page.php?url=dokumanlar Adresinde duyurulmuştur.

 

 • SORU: Yüksek Lisans başvurusu hangi tarihler arasında yapılır?

 

CEVAP:

Başvurular internet üzerinden yapılabilmektedir. Başvurular her dönem için belirlenen son başvuru tarihi öncesinde gerçekleştirilmelidir. Güz dönemi son başvuru tarihi olan Eylül ayında gerçekleştirilen başvurular ise güz dönemi,   Bahar dönemi son başvuru tarihi olan Şubat ayında gerçekleştirilen başvurular ise güz dönemi,  Yaz dönemi son başvuru tarihi olan Temmuz ayında gerçekleştirilen başvurular bahar dönemi için değerlendirmeye alınmaktadır.

İnternet üzerinden yapılan ön başvurularda iki tane opsiyonel program tercihi yapma imkanı sunulmaktadır.

 

 • SORU: Yüksek Lisans Programlarında dersler hangi gün ve saatlerde yapılmaktadır?

 

CEVAP:

Tezli Yüksek Lisans dersleri dersin öğretim elemanı ve öğrencilerin görüşmeleri sonucunda hafta içi günlere planlanabilir.

Tezsiz yüksek lisans programlarında yürütülen dersler ise öğretim elemanı ve öğrencilerin görüşmeleri sonucunda hafta içi akşam ya da cumartesi gününe planlanabilmektedir.

 

 • SORU: Programlardaki devam zorunluluğu nedir?

 

CEVAP:

%70 devam zorunluluğu vardır.

 

 • SORU: Yaz aylarında ders almak mümkün müdür?

 

CEVAP:

Enstitü yönetiminin kararı ile yaz okulu açılmasına karar verilmiş ise; öğrenciler derslerinin açılması halinde yaz aylarında ders alabilmektedirler.

 

 • SORU: Proje / Tez konularının belirlenmesi, sunumun yapılması ve kontrolü nasıl olmaktadır?

 

CEVAP:

Öğrenciler proje veya tez konularını belirlerken programdaki dersler ve derslerde incelenen konular kapsamında bir tercih yapabileceği gibi ilgi duydukları alanda bir konu da belirleyebilmektedirler. Seçtikleri konuda uzman öğretim üyesi (danışman veya alınan derslerden birinin öğretim üyesi ) ile görüşüp konu hakkında onay almaları gerekmektedir. Konu onayı gerçekteştiğinde konu ile ilgili detaylı araştırmalara geçilebilir. Bu süreçte öğretim üyesinin isteği doğrultusunda iletişim yüzyüze ya da mail yolu ile mümkündür.

Tez tamamlama süreci proje tamamlama sürecinin aksine 2 dönem olduğundan; sürenin verimli kullanılması açısından projeden farklı olarak konunun seçilmesi ve içeriğin hazırlanması ( kaynak taraması, kullanılacak veriler, kurulacak olan model vb.) ilk dönemde yapılmakta olup tüm bu kararlardan sonra tez yazım aşamasına ikinci dönemde geçilmesi isteğe bağlı olarak tercih edilebilmektedir.

 

 • SORU: Ders geçme / Mezun olma koşulları nelerdir?

 

CEVAP:

Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilme koşulu dönem sonu notunun en az C (70 / 100) olmasıdır. Bir Yüksek Lisans programından mezun olmanın koşulu ise mezuniyet not ortalamasının 3.00 ve üzeri olmasıdır.

 

 • SORU: Yüksek Lisansta kayıt dondurma hakkı var mıdır?

 

CEVAP:

Enstitü Kurulu kararında belirtilen gerekçeler belgelendirilmek koşulu ile öğrencilere (özel öğrenci statüsündeki öğrenciler hariç) en fazla 2 yarıyıl dondurma izni verilebilir. İzinli geçen süreler, öğrenim süresine katılmaz. Eğitim başlangıç tarihinden itibaren altı yarıyılını doldurmuş öğrenciler kayıt donduramamaktadır.

 

 • SORU: Doktora başvurusu hangi tarihlerde yapılmaktadır?

 

CEVAP:

Doktora başvuruları Bahar döneminde açılmamaktadır. Güz dönemi için; Temmuz ayından itibaren online başvuru yapılabilmektedir. Şartları sağlayan adaylar Eylül ayının ilk haftasında yazılı ve/veya sözlü bilim sınavlarına tabi tutulurlar.

 

 • SORU: Doktora başvuru koşulları nelerdir?

 

CEVAP:

Doktora programlarına lisans ve yüksek lisans başarı düzeyleri, ALES veya YÖK tarafından başarı taban puanları belirlenen İngilizce bilgi düzeyi ve ilgili Enstitü Anabilimdalı Başkanlığı (EADB) tarafından uygun görülen ve adaylara duyurulan diğer ölçütler değerlendirilerek öğrenci alınır.

Lisans derecesiyle doktora programlarına başvuran adaylar ile ilgili bilgiye http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130206-10.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 • SORU: Doktora başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

 

CEVAP:

Ön kayıt elektronik ortamda online olarak yapılır. Yazılı ve sözlü bilim sınavlarında başarılı olan adayların kabulü gerçekleştikten sonra ise kayıt için http://ebe.gantep.edu.tr/page.php?url=dokumanlar Adresinde belirtilen tüm evrakların orijinallerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekir.

 

 • SORU: ALES’e girmemiş ya da yeterli puanı alamamış olmak, Doktora Programlarına başvurmaya engel midir?

 

CEVAP:

Doktora programlarına kabul için ALES veya muadili sınavlardan en az yeterli puanı almış olmak şarttır.

 

 • SORU: Bilimsel Hazırlık Dersleri nasıl belirlenir?

 

CEVAP:

Bilimsel Hazırlık dersleri, farklı lisans/yüksek lisans programlarından gelen adaylara, başvurdukları doktora programındaki bilgi eksikliğini gidermeleri için verilir. Bilimsel hazırlık derslerine tabi tutulacak öğrenciler Enstitü Anabilimdalı Başkanlığı (EABD) tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.

 

 • SORU: Yüksek Lisans başvuru koşulları nelerdir?

 

CEVAP:

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için öncelikle bir lisans programının bitirilmiş olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra “Tezli Programlar” için ilgili puan türünde ALES’ten programlar için belirtilen sınav türlerinden birinden yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. “Tezli Programa” kayıt yaptırdığı süre içerisinde ALES’e girmemiş olan adaylar için Özel Öğrenci Statüsü’nde de kayıt yapılabilmektedir.

 

 • SORU: Başvuru süreci nasıl takip edilebilir?

 

CEVAP:

Online Başvurusunu tamamlayan her bir aday http://ebe.gantep.edu.tr/duyurular.php Adresinden süreci takip edebilmektedir.

 

 • SORU: Başvurular nasıl değerlendirilmektedir?

 

CEVAP:

Başvurmak istediğiniz programda yazılı ve sözlü mülakat sürecini  http://ebe.gantep.edu.tr/duyurular.php Adresinden öğrenebilirsiniz. Mülakat tarihleri de belirtilen sayfada önceden duyurulmaktadır.

 

 • SORU: ALES’e girmemiş ya da yeterli puanı alamamış olmak, Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvurmaya engel midir?

 

CEVAP:

ALES’e girmemiş olmak ya da ALES’ten ilgili programın gerektirdiği puan türünden gerekli puanı alamamak, Gaziantep Üniversitesi eğitim Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvurmaya engel değildir. Online başvuru sonucunda program koordinatörünün uygun bulması halinde kesin kayıtlar “Özel Öğrenci” statüsünde yapılabilmektedir. Burada önemli olan; Özel Öğrenci statüsünde kayıt olunan programın toplam kredisinin yalnızca yarısına kadar ders yükünün alınabilmesidir. Örneğin; 30 kredilik bir programın Özel Öğrenci statüsünde ancak 15 kredilik dersleri alınabilir, uygun olan ilk ALES tarihinde gerekli puanın alınması durumunda normal öğrenci olarak programa devam edilebilmektedir. Bununla beraber, Özel Öğrenci statüsündekiler normal öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Erkek adaylar askerlik tecili yaptıramaz ve bu statüde öğrenim görenler öğrenci belgesi alamazlar.

 

 • SORU: Burslar ve Ücretler nelerdir?

 

CEVAP:

Burs ve ücretlerle ilgili tüm bilgiye http://ebe.gantep.edu.tr/duyurular.php adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 • SORU: Bilimsel Hazırlık dersleri nedir?

 

CEVAP:

Bilimsel Hazırlık dersleri, farklı programlardan gelen adaylara, uzmanlık isteyen programlarda bilgi eksikliğini gidermeleri için verilir. Bu dersler, alınacak olan Yüksek Lisans dersleri kapsamında sayılmaz. Bu dersleri almasına karar verilen öğrencinin Yüksek Lisans programına başlayabilmesi için derslerinin tümünü en az C notu ile geçmiş olması gerekir. Bilimsel Hazırlık; güz ve bahar yarıyılı olmak üzere maksimum bir yıl sürmektedir ve her bir ders ücretlidir. Öğrencinin lisansı sırasında almış olduğu derslere bağlı olarak, bilimsel hazırlıkta hangi dersleri alması gerektiği program koordinatörü tarafından belirlenip öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

 

 • SORU: Kesin Kayıt ve Ödeme nasıl yapılır?

 

CEVAP:

Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptıracak öğrenciler, eğitim ücretlerini; Gaziantep Üniversitesi Eğitim bilimleri enstitüsüne bağlı programlar için http://ebe.gantep.edu.tr/duyurular.php adresinde belirtilen banka ve hesap numaralarına yatırabilirler. 

Ödeme gerçekleştikten sonra kesin kayıt işlemleri için ilgili programın bölüm sekreterliğine veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen ya da vekalet verilen kişilerce başvurulmalıdır.

 

 • SORU: Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş nasıl yapılır ?

 

CEVAP:

Genel ilkeler
a.      Tezsiz Yüksek Lisans programından Tezli Yüksek lisans programına geçiş için Güz ve İlkbahar olmak üzere Enstitü web sayfasında iki dönemde ilana çıkılır.

b.      Kontenjanlar, başvuru yapılan programlar bazında tayin edilir. İlgili program tarafından başvuru sayısına göre aşağıda belirtilen üst sınırları aşmayacak şekilde adayların geçiş yapması Enstitüye önerilir.

 

Tezli Yüksek Lisansa geçmek için yapılan başvuru sayısı Tezli Yüksek Lisansa ye kabul edilebilecek maksimum öğrenci sayısı
1-29 5
30 ve üstü 7

Başvuru için ön şartlar

         Adayın geçiş başvurusunda bulunabilmesi içinGaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşıması gerekir.

 1.       Tezsiz Yüksek Lisans programından toplam 10 ders almış ve bu dersleri başarmış ama mezun olmamış durumda olan adaylar geçiş başvurusunda bulunabilir.
 2.        Başvuruda bulunacak adayların aldıkları 10 dersin ortalamaları en az 3.00 (4 üzerinden) veya 80 (100 üzerinden) olmalıdır.
 3.       Adayın ALES’ten en az 70 puan almış olması gerekir.

 

Başvuru için yapılması gereken işlemler

 

 1. Geçiş başvurusu, bir dilekçe ile İlgili Anabilim Dalına şahsen yapılır.
 2. Dilekçeye aşağıdaki dokümanlar eklenecektir:
 • Öğrenci Belgesi
 • Transcript
 • ALES sonuç belgesi

 

Değerlendirme

a.      Geçiş için başvuruda bulunan adaylar ilgili program tarafından yazılı bilim sınavına tabi tutulurlar.

b.      Başvuruların değerlendirilmesinde adayın aldığı 10 dersin not ortalamasının (yüzlük sistemde) %30’u; ALES puanının %50’si ve bilim sınavından alınan puanın (yüz üzerinden) %20’si alınarak sıralama yapılır. Sıralama dikkate alınarak yukarıda belirtilen üst sınırları geçmeyecek sayıda adayın Tezli Yüksek Lisans programa geçişi yapılır.

c.       Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans programına kabul edilen adayların intibakı ilgili Enstitü Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Kurulu kararıyla yapılır.

 

 • SORU: Yüksek lisans programını tamamlayan öğrencilerin yapması gerekenler nelerdir ?

 

CEVAP:

Eğitim Bilimleri Enstitüsüne teslim edilecek belgeler :

I. Enstitümüzce Yök Tez Merkezine iletilecek belgeler:

1- 1 adet CD Hazırlanması:  Tezin tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanacaktır. ( CD iç kapaktan itibaren onay sayfası dahil tezin tamamını kapsayacak )

2- Dosyalar isimlendirilirken Tez Veti Giriş Formundaki referasn numarası kullanılacaktır.
    Örnek: tam metin için: referasnno.pdf  ---   ekler için: referansno.rar

 

2.1 - Tez veri girişi ve yayımlama izin formunun doldurulması.

Tezin , eser adı, yazar adı , referans numarası ve diğer bibliyografik bilgilerin bulunduğu ve Yök Ulusal Tez Merkezi tarafından dijital iletim de dahil olmak üzere her türlü ortamda tam metin (PDF) olarak araştırma hizmetine sunulması konusunda yazarın izninin alındığı belgedir. Formu http://tez2.yok.gov.tr  adresinde bulunmaktadır. Formu doldurmak için sisteme üye olmak gerekir. (form iki adet ve imzalı olacak)

 

II. Eğitim Bilimleri Enstitüsü için gerekli olan belgeler

1- PDF dosyası olarak hazırlanacak tezin tamamı, ayrıca abstract ve özetin WORD DOSYASI olarak kaydedildiği CD. (2 adet)

2- 2 adet klavuz.doc ta verilen kurallara uygun olarak yazılmış ve ciltlenmiş tez.

3- Tez veri girişi ve yayımlama izin formu.