DÖNEM PROJESİ YAZIM KLAVUZU ve TESLİMİ

Enstitütümüz bünyesindeki Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin, dönem projesi yazım klavuzuna uygun olarak danışmanları kontrolünde hazırlamış oldukları Dönem Projelerini, danışman hocalarına ve ilgili ana bilim dalı sekreterliğine dönem projesi teslim formu ile birlikte "elden veya e-posta yoluyla" teslim etmeleri gerekmektedir. Bölüm sekreterliklerinin e-posta adresleri aşağıda sunulmuştur.  

 

Ana Bilim Dalı

E-MAİL

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

yabancidilleregitimibolumu@gmail.com

TEMEL EĞİTİM

ganteptemelegitim@gmail.com

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ 

ilkögretimgantep@gmail.com

EĞİTİM BİLİMLERİ (RPD, Eğitim Yönetimi, Eğitim Programları ve Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme)

27egitimbilimleri@gmail.com

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

turkcevesosyalbilimleregitimi@gmail.com

EĞİTİMDE VE SOSYAL HAYATTA SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLENMELERİ

siviltoplumabd@gmail.com

 

 

DÖNEM PROJESİ TESLİM FORMU

DÖNEM PROJESİ YAZIM KLAVUZU