Yüksek Lisans ve Doktora Tez Jürisine girecek öğrencilerimizin tezlerinin Turnitin Tez benzerlik kontrolü Enstitümüz tarafından yapılmaktadır. Benzerlik raporu için Enstitümüze başvuru yapılmayan tezler onaylanmamaktadır.


Tez Çalışması Benzerlik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları

1. AŞAMA

Benzerlik raporu için tezin;

a-) Kapak,

b-) Giriş,

c-) Ana bölümler  

d-) Sonuç

e-) Kaynaklar

kısımları tek bir WORD dosyası (doc, docx uzantılı)  halinde gantepenstitu@gmail.com  adresine gönderilmelidir. Benzerlik raporu için Tez Düzenine uygun olmayan dosyaların gönderilmesi halinde benzerlik raporu alın(a)mayacaktır. Tez  benzerlik raporu için gerekli tez düzeni şablonunu indirmek için tıklayınız.

 

2. AŞAMA

Yürütülmekte olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin benzerlik oranının en fazla %24, tezsiz yüksek lisans programlarındaki dönem projelerinin benzerlik oranının ise en fazla %40 olması gerekmektedir.

(yüksek lisans ve doktora tez benzerlik raporları enstitüden temin edilecek olup, dönem projelerinin benzerlik raporlarının ise danışman veya öğrencinin temin etmesi gerekmektedir.)

 

3. AŞAMA

Tez Benzerlik kontrolü Enstütümüz tarafından yapıldıktan sonra elde edilen rapor dosyası yine sizlere e-posta aracılığıyla bildirilecektir. Bu aşamada rapor dosyası size ulaştıktan sonra Tez  Çalışması Benzerlik Raporu Formunu doldurmanız gerekmektedir. Söz konusu form için tıklayınız.

 

4. AŞAMA

Tez  Çalışması Benzerlik Raporu Formunu danışmanınız ile imzalayarak, rapor sonuç sayfası çıktısı ve diğer gerekli evraklarla birlikte bölüme teslim etmeniz gerekmektedir.