KURUMLARDA ARAŞTIRMA UYGULAMA İZNİ İÇİN BAŞVURUDA YAPILMASI GEREKENLER

 

Enstitümüzde lisansüstü eğitime devam eden öğrencilerimizin bilimsel çalışmaları kapsamında yapacakları araştırma uygulama izinleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Araştırma İzin sürecinizi başlatmak için ilgili Anabilim Dalı sekreterliğinize başvuru yapmanız gerekmektedir.

 

  1. Araştırma Uygulama için izin almak istediğinizi belirten, Danışmanınız tarafından onaylanmış dilekçe. (Eklerin sayfa sayısı yazılacaktır)
  2. Araştırma, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir kurumda yapılacaksa Araştırma Uygulama İzni Ön Başvuru Formu ( T.C. Millî Eğitim Bakanlığı AYSE adresinden doldurularak çıktısı alınacaktır. MEB Araştırma Uygulama İzinleri Genelgesini mutlaka okuyunuz).
  3. MEB Araştırma Uygulama İzinleri Genelgesinin son sayfasında bulunan Araştırma İzni Başvuru Taahhütnamesi. (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir kurumda araştırma uygulama yapacaksanız)
  4. Araştırmacı tarafından her sayfası paraflanmış Tez Öneri Formu fotokopisi. (İlgili Anabilim dalından alınacaktır. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapanlar için).
  5. Araştırmacı tarafından her sayfası paraflanmış Veri toplama Araçları (Ölçek, Katılım Formu, Anket, Görüşme Formu, Veli Onay Formu vb. dokümanlar).
  6. Tez Öneri Formunuz yabancı dil ise tarafınızdan paraflanmış Türkçe çevirisi.(Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir kurumda araştırma uygulama yapacaksanız)
  7. Araştırma sınırlı sayıdaki belirli okullarda yapılacaksa Okul Listesi.

 

Yukarıda belirtilen evrakları anabilim dalı sekreterliğine teslim ettikten sonra resmi yazışmalar yapılarak araştırma izniniz Üniversitemiz Etik Kuruluna onaya gönderilmektedir.

 

Etik Kurul Onayı alan Araştırma İzni, araştırmanın yapılacağı ilgili kuruma posta ile gönderilerek Anabilim Dalı Başkanlığı bilgilendirilmektedir. Bu nedenle araştırma uygulamanız hakkındaki süreçleri Anabilim Dalı Sekreterliğinden takip edebilirsiniz.