gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü
slide golge
Tezsiz Yüksek Lisans Programları
Aktif Olarak Öğrenci Alan Tezsiz Yüksek Lisans Programları çizgi
nokta
Sınıf Eğitimi (İÖ)
nokta
Türkçe Eğitimi (İÖ)
nokta
Matematik Eğitimi (İÖ)
nokta
Hayat Boyu Öğrenme (İÖ)
nokta
Eğitimde Ölçme , Değerlendirme ve istatistik (İÖ)
nokta
Eğitim Programları ve Öğretim (İÖ)
nokta
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
nokta
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (İÖ)
nokta
İnsan Psikolojisi ve İletişim Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)
nokta
Eğitimde ve Sosyal Hayatta Sivil Toplum Örgütlenmeleri (İÖ)
İnsan Psikolojisi ve İletişim Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)

İnsan Psikolojisi ve İletişim Programının genel amacı kişisel, sosyal, duygusal, mesleki ve kişilerarası iletişim becerileri yönünden gelişmelerine yardımcı olabilecek bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirmektir. Bu genel amaç çerçevesinde: insan psikolojisi, yakın ilişkilerde etkili iletişim, etkili çatışma çözme,  ruh sağlığı, aile ilişkileri, insan gelişim dönemleri ve yaşanabilecek dönemsel sorunlar gibi psikoloji ve iletişimin alt-alanlarına ilişkin derin ve kapsamlı bilgi ve becerilere sahip; bireysel ve toplumsal farklılıklara karşı saygı, merak ve anlayışı olan; mesleki gelişimi ile bireysel gelişimini bütünleştirebilen; toplumun çeşitli kesimleriyle çalışabilecek esneklik ve anlayışa sahip; etkili ekip çalışması anlayış ve becerilerini taşıyan; bilgi toplumunun aktif üyesi olabilen; değişen toplumsal koşullara uyum sağlayabilen; demokrasi ve insan haklarının gerektirdiği toplumsal ve ayrıca bilimsel ve etik değerlere sahip uzmanlar yetiştirmektir.

Programın kazanımları göz önüne alındığında, alt amaçları:

1. Aile ve yakın ilişkiler konusunda bilgi sahibi olan, bu bilgileri sorun çözme sürecinde etkili bir şekilde kullanabilen,
2. Davranış bozukluğu gösteren çocuk, yetişkin ve yaşlılar ile kişilik bozukluğu gösteren yetişkinlere ait tanı kriterleri ile onları ayırt edebilen,
3.  Grup içi, gruplar arası ve kişilerarası etkili iletişim becerilerini, bilgisiyle aktif olarak kullanabilen,
4.  İnsan psikolojisi, kişilik gelişimi ve belli yaşam dönemlerine ait uyum problemlerine ait bilgiye sahip olan,
5. Gelişim alanlarını, kuramlarını, dönemlerini ve uyum problemlerini, davranışın sosyal ve felsefi temellerini, kişilik gelişimini, yaptığı mesleğe aktarabilen bireyler yetiştirmektir.

golge alt
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü     |     Enstitü İletişim:   +90 0342 360 12 00      |      Enstitü email    : egbilens@gantep.edu.tr