gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü
slide golge
SORU: Yüksek lisans programını tamamlayan öğrencilerin yapması gerekenler nelerdir ?

CEVAP:

Eğitim Bilimleri Enstitüsüne teslim edilecek belgeler :

I. Enstitümüzce Yök Tez Merkezine iletilecek belgeler:

1- 1 adet CD Hazırlanması:  Tezin tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanacaktır. ( CD iç kapaktan itibaren onay sayfası dahil tezin tamamını kapsayacak )

2- Dosyalar isimlendirilirken Tez Veti Giriş Formundaki referasn numarası kullanılacaktır.
    Örnek: tam metin için: referasnno.pdf  ---   ekler için: referansno.rar

 

2.1 - Tez veri girişi ve yayımlama izin formunun doldurulması.

Tezin , eser adı, yazar adı , referans numarası ve diğer bibliyografik bilgilerin bulunduğu ve Yök Ulusal Tez Merkezi tarafından dijital iletim de dahil olmak üzere her türlü ortamda tam metin (PDF) olarak araştırma hizmetine sunulması konusunda yazarın izninin alındığı belgedir. Formu http://tez2.yok.gov.tr  adresinde bulunmaktadır. Formu doldurmak için sisteme üye olmak gerekir. (form iki adet ve imzalı olacak)

 

II. Eğitim Bilimleri Enstitüsü için gerekli olan belgeler

1- PDF dosyası olarak hazırlanacak tezin tamamı, ayrıca abstract ve özetin WORD DOSYASI olarak kaydedildiği CD. (2 adet)

2- 2 adet klavuz.doc ta verilen kurallara uygun olarak yazılmış ve ciltlenmiş tez.

3- Tez veri girişi ve yayımlama izin formu.

DİĞER SORULAR çizgi
nokta
Enstitünüzde hangi programlarda lisansüstü eğitim alabilirim?
nokta
Enstitünüz lisansüstü programlarına başvuru şartları ve başvuru sırasında istenen belgeler nelerdir?
nokta
Enstitünüzde lisansüstü programlara ne zaman öğrenci alınmaktadır?
nokta
Tez savunma sınavına girmek istiyorum. Tezimi Enstitüye ne zaman teslim edeceğim?
nokta
Tez savunma sınavına girmek için istenen belgeler nelerdir?
nokta
Tez savunma sınavında başarılı oldum. Bundan sonra ne yapmam gerekiyor?
nokta
Yüksek Lisans başvurusu hangi tarihler arasında yapılır?
nokta
Yüksek Lisans Programlarında dersler hangi gün ve saatlerde yapılmaktadır?
nokta
Programlardaki devam zorunluluğu nedir?
nokta
Yaz aylarında ders almak mümkün müdür?
nokta
Proje / Tez konularının belirlenmesi, sunumun yapılması ve kontrolü nasıl olmaktadır?
nokta
Ders geçme / Mezun olma koşulları nelerdir?
nokta
Yüksek Lisansta kayıt dondurma hakkı var mıdır?
nokta
Doktora başvurusu hangi tarihlerde yapılmaktadır?
nokta
Doktora başvuru koşulları nelerdir?
golge alt
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü     |     Enstitü İletişim:   +90 0342 360 12 00      |      Enstitü email    : egbilens@gantep.edu.tr