gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü
slide golge
Tezli Yüksek Lisans Programları
Aktif Olarak Öğrenci Alan Tezli Yüksek Lisans Programlarıçizgi
nokta
Türkçe Eğitimi
nokta
Sınıf Öğretmenliği
nokta
Matematik Eğitimi
nokta
İngiliz Dili Eğitimi
nokta
Sosyal Bilimler Eğitimi
nokta
Eğitim Programları ve Öğretim
nokta
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
nokta
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
nokta
Eğitimde ve Sosyal Hayatta Sivil Toplum Örgütlenmeleri
Türkçe Eğitimi

Dil bir kültürün temel taşıdır. Kültürel ve milli değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmek için dil ve dil eğitimi alanlarına önem vermek gerekmektedir. Türkçenin eğitim ve öğretimine dair yapılan çalışmaların hem millî varlığımız açısından hayati bir önem taşıması hem de son yıllarda artan bir hızla dünyada yayılan Türk dil ve kültürünün gelecek vaat eden bir bilim dalı olacağını bizlere göstermektedir. 

Türkçe, yaklaşık iki bin yıllık geçmişiyle dünyanın  en eski dilleri arasında yer almaktadır. UNESCO verilerine göre Türkçe günümüzde dünyada en çok konuşulan diller arasında altıncı sırada yer almaktadır. Bu nedenle Türk dilinin ilmî metotlarla tespit edilmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesi sadece millî kültürümüz bakımından değil, dünya kültür mirası için de  büyük önem arz etmektedir.

Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı, hem yurt içi hem de yurt dışındaki kişilere hitap edecektir. Özellikle son yıllarda Gaziantep Üniversitesine Ortadoğu coğrafyasından çok sayıda lisans ve lisansüstü öğrencisi gelmektedir. Açılacak olan programa Ortadoğu coğrafyasından çok fazla talep olacağını tahmin etmekteyiz. Gaziantep Üniversitesi TÖMER 2010 yılında kurulmuş olup her geçen gün öğrenci sayısı artan bir merkez durumundadır. Açılacak olan programı bitiren yerli ve yabancı öğrenciler Türk dili ve kültürünün köklerine vakıf olabilecekler; dil ve edebiyatın bir toplumun gelişmesinde ne kadar önemli olduğunun farkına varacaklardır.

Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı, katılımcı ve üretken bir akademik disiplin kazandırmayı amaçlamaktadır. Lisans döneminden farklı olarak verilecek akademik bilgilerin yanı sıra programı takip edecek öğrencilerin Türk dili ve kültürüne daha geniş bir açıdan yaklaşmalarına imkân sağlayacaktır. Dersler, alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Programdaki derslerle, öğrenciye bilgiyi üretme ve kullanma becerisi kazandırılacaktır.

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı hem Gaziantep iline hem de çevre illere eğitim ve öğretim olanağı sunacak, bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunacaktır. Ana bilim dalımız Gaziantep’in tarihi ve kültürel yapısına ivme kazandırma anlamında yoğun bir emek ve çaba vaat etmektedir. Tarihi ve kültürel değerlerin daha nitelikli, daha bilgili ve uzmanlaşmış bir özelliğe kavuşabilmesinde ana bilim dalımızın önemi kendini açıkça göstermektedir.

golge alt
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü     |     Enstitü İletişim:   +90 0342 360 12 00      |      Enstitü email    : egbilens@gantep.edu.tr