gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü
slide golge
SORU: Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş nasıl yapılır ?

CEVAP:

Genel ilkeler
a.     
Tezsiz Yüksek Lisans programından Tezli Yüksek lisans programına geçiş için Güz ve İlkbahar olmak üzere Enstitü web sayfasında iki dönemde ilana çıkılır.

b.      Kontenjanlar, başvuru yapılan programlar bazında tayin edilir. İlgili program tarafından başvuru sayısına göre aşağıda belirtilen üst sınırları aşmayacak şekilde adayların geçiş yapması Enstitüye önerilir.

 

Tezli Yüksek Lisansa geçmek için yapılan başvuru sayısı

Tezli Yüksek Lisansa ye kabul edilebilecek maksimum öğrenci sayısı

1-29

5

30 ve üstü

7

 

Başvuru için ön şartlar

         Adayın geçiş başvurusunda bulunabilmesi içinGaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşıması gerekir.

  1.       Tezsiz Yüksek Lisans programından toplam 10 ders almış ve bu dersleri başarmış ama mezun olmamış durumda olan adaylar geçiş başvurusunda bulunabilir.
  2.        Başvuruda bulunacak adayların aldıkları 10 dersin ortalamaları en az 3.00 (4 üzerinden) veya 80 (100 üzerinden) olmalıdır.
  3.       Adayın ALES’ten en az 70 puan almış olması gerekir.

 

Başvuru için yapılması gereken işlemler

 

  1.       Geçiş başvurusu, bir dilekçe ile İlgili Anabilim Dalına şahsen yapılır.
  2.       Dilekçeye aşağıdaki dokümanlar eklenecektir:
  • Öğrenci Belgesi
  • Transcript
  • ALES sonuç belgesi

 

Değerlendirme

a.      Geçiş için başvuruda bulunan adaylar ilgili program tarafından yazılı bilim sınavına tabi tutulurlar.

b.      Başvuruların değerlendirilmesinde adayın aldığı 10 dersin not ortalamasının (yüzlük sistemde) %30’u; ALES puanının %50’si ve bilim sınavından alınan puanın (yüz üzerinden) %20’si alınarak sıralama yapılır. Sıralama dikkate alınarak yukarıda belirtilen üst sınırları geçmeyecek sayıda adayın Tezli Yüksek Lisans programa geçişi yapılır.

c.       Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans programına kabul edilen adayların intibakı ilgili Enstitü Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Kurulu kararıyla yapılır.

DİĞER SORULAR çizgi
nokta
Enstitünüzde hangi programlarda lisansüstü eğitim alabilirim?
nokta
Enstitünüz lisansüstü programlarına başvuru şartları ve başvuru sırasında istenen belgeler nelerdir?
nokta
Enstitünüzde lisansüstü programlara ne zaman öğrenci alınmaktadır?
nokta
Tez savunma sınavına girmek istiyorum. Tezimi Enstitüye ne zaman teslim edeceğim?
nokta
Tez savunma sınavına girmek için istenen belgeler nelerdir?
nokta
Tez savunma sınavında başarılı oldum. Bundan sonra ne yapmam gerekiyor?
nokta
Yüksek Lisans başvurusu hangi tarihler arasında yapılır?
nokta
Yüksek Lisans Programlarında dersler hangi gün ve saatlerde yapılmaktadır?
nokta
Programlardaki devam zorunluluğu nedir?
nokta
Yaz aylarında ders almak mümkün müdür?
nokta
Proje / Tez konularının belirlenmesi, sunumun yapılması ve kontrolü nasıl olmaktadır?
nokta
Ders geçme / Mezun olma koşulları nelerdir?
nokta
Yüksek Lisansta kayıt dondurma hakkı var mıdır?
nokta
Doktora başvurusu hangi tarihlerde yapılmaktadır?
nokta
Doktora başvuru koşulları nelerdir?
golge alt
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü     |     Enstitü İletişim:   +90 0342 360 12 00      |      Enstitü email    : egbilens@gantep.edu.tr