gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü
slide golge
Tezli Yüksek Lisans Programlarına Geçiş İlanı

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından Tezli Yüksek Lisans Programlarına

2013-2014 Öğretim Yılı İkinci Yarıyılında Geçiş Yapılacaktır.

 

BAŞVURU:

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde devam etmekten olan “Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi”, “Eğitim Programları ve Öğretimi”, ve “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” tezsiz yüksek lisans programlarına devam etmekte olan öğrencilerin aynı programların tezli yüksek lisans programlarına geçiş başvuruları alınacaktır.

 

Adayların en geç 24.01.2014 tarihine kadar geçiş yapmak istedikleri Enstitü anabilim dalına bağlı Bölüm sekreterliğine http://ebe.gantep.edu.tr/ adresinde belirtilen dilekçe örneği ve ekinde bulunması istenen belgelerle birlikte şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru dilekçesi ekinde belirtilen belgelerin doğruluğunu ibraz etmek için, ilgili belgelerin asılları istendiğinde aday tarafından temin edilmelidir.

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

Adayların, başvuru için düzenlenen dilekçeye ek olarak aşağıdaki belgeleri asıllarıyla birlikte ibraz etmeleri gerekmektedir.

1)   Başvuru dilekçesi

2)   Lisans diploması veya çıkış belgesi (aslı)

3)   Öğrencisi olduğu Tezsiz Yüksek Lisans programında almış olduğu derslere ait transkrip belgesi (onaylı)

4)   ALES sonuç belgesi (aslı)

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURULARI İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER:

 

20-24.01.2014            Başvuruların ilgili bölüm sekreterliğine yapılması (Mesai bitimine kadar)

27.01.2014      Sınava girmesi uygun görülen adayların ilan edilmesi (www.ebe.gantep.edu.tr)

 

29.01.2014      İlgili Anabilim Dalları tarafından Geçiş Sınavı yapılması

                        (saat 09.00’da ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.)

03.02.2014      Geçiş hakkı kazanan adayların ilan edilmesi (www.ebe.gantep.edu.tr)

                       

06-07.02.2014            Geçiş hakkı kazanan adaylar için ders kayıt işlemlerinin yapılması

                        (Açık kalan kontenjanlara yedek öğrenci kabul edilmeyecektir. )

 


 

GENEL İLKELER:

  1. a.      Tezsiz Yüksek Lisans programından Tezli Yüksek lisans programına geçiş için Güz ve İlkbahar olmak üzere Enstitü web sayfasında iki dönemde ilana çıkılır. 
  2. b.      Kontenjanlar, başvuru yapılan programlar tarafından belirlenir. Kontenjan sayıları, aşağıda belirtilen üst sınırları aşmayacak şekilde ilgili program tarafından bağlı bulundukları Enstitüye bildirilir.

Tezli Yüksek Lisansa geçmek için yapılan başvuru sayısı

Tezli Yüksek Lisansa kabul edilebilecek öğrenci sayısı üst sınırı

1-29

7

30-59

11

60-99

13

100 ve üzeri

15

 

BAŞVURU İÇİN ÖN ŞARTLAR:

  1. a.      Adayın geçiş başvurusunda bulunabilmesi için Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşıması gerekir.
  2. b.      Tezsiz Yüksek Lisans programından toplam 10 ders almış ve bu dersleri başarmış ama mezun olmamış durumda olan adaylar geçiş başvurusunda bulunabilir.
  3. c.       Başvuruda bulunacak adayların aldıkları 10 dersin ortalaması en az 3.00 (4 üzerinden) veya 80 (100 üzerinden) olmalıdır.
  4. d.      Adayın program için gereken ALES puan türünde en az 70 puan almış olması gerekir.
  5. e.       Adayın, geçiş yapmak istediği tezli yüksek lisans programının “tezli yüksek lisans” başvurularında önkoşul olarak istenen lisans alanlarından mezun olmaları koşulu aranmaktadır. Aşağıda geçiş yapılabilecek tezli yüksek lisans programları ile bu programların önkoşulu niteliğindeki lisans programları belirtilmiştir.

1. a)“Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi”,

b)“Eğitim Programları ve Öğretimi”, alanlarında; tezsiz yüksek programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş için başvuracak adayların, Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden herhangi birinden mezun olmuş olmaları yeterlidir.

2.“Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alanında Tezsiz yüksek programlarından Tezli Yüksek Lisans programlarına geçiş için başvuracak adayların, Üniversitelerin 4 yıllık Rehberlik ve Psikolojik Danışma / Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetler veya Psikoloji Programından mezunu olmaları gerekir.       

Not: ALES Sonuç Belgesinin, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlilik süresi vardır.

 

DEĞERLENDİRME:

  1. a.      Geçiş için başvuruda bulunan adaylar, ilgili program tarafından yazılı bilim sınavına tabi tutulurlar.
  2. b.      Başvuruların değerlendirilmesinde ALES puanının %50’si, adayın tezsiz yüksek lisansta aldığı 10 dersin not ortalamasının (yüzlük sistemde) %30’u; ve bilim sınavından alınan puanın (yüz üzerinden) %20’si alınarak sıralama yapılır. Sıralama dikkate alınarak belirlenen kontenjanları geçmeyecek sayıda adayın Tezli Yüksek Lisans programa geçişi yapılır.
  3. c.       Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans programına kabul edilen adayların intibakı ilgili Enstitü Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Kurulu kararıyla yapılır.

 

golge alt
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü     |     Enstitü İletişim:   +90 0342 360 12 00      |      Enstitü email    : egbilens@gantep.edu.tr