gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü
slide golge
Tezli Lisansüstü Eğitim Programlarına Geçiş İlanı

Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından Tezli Yüksek Lisans Programlarına
2015-2016 Öğretim Yılı İkinci (Bahar) Yarıyılında Geçiş Yapılacaktır.

 

BAŞVURU:
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, Eğitim Programları ve Öğretimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Hayat Boyu Öğrenme, İngiliz Dili ve Eğitimi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına devam etmekte olan öğrencilerin, aynı programların Tezli Yüksek Lisans Programlarına geçiş başvuruları alınacaktır.

Adayların en geç 20.1.2016 tarihine kadar geçiş yapmak istedikleri Enstitü anabilim dalına bağlı Bölüm sekreterliğine aşağıdaki dilekçe örneği ve ekinde bulunması istenen belgelerle birlikte şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru dilekçesi ekinde belirtilen belgelerin doğruluğunu ibraz etmek için, adayın başvuru dilekçesine ekli olarak sunduğu belgelerin asılları istendiğinde aday tarafından temin edilmelidir.

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

Adaylar, başvuru için düzenlenen dilekçeye ek olarak aşağıdaki belgeleri asıllarıyla birlikte ibraz etmeleri gerekmektedir.

1)   Başvuru dilekçesi (Dilekçe Örneğini indirmek için tıklayınız )
2)   Lisans diploması veya çıkış belgesi (aslı)
3)   Öğrencisi olduğu Tezsiz Yüksek Lisans programında almış olduğu derslere ait transkrip belgesi (onaylı)
4)   ALES sonuç belgesi (aslı)


LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURULARI İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER:

 18-20.1.2016              Başvuruların ilgili bölüm sekreterliğine yapılması
                                   (Son Başvuru, belirtilen tarihte mesai bitimine kadar)

22.1.2016                    İlgili Anabilim Dalları tarafından Geçiş Sınavı yapılması
                                  (saat 09.00’da ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.)
28.1.2016                    Geçiş hakkı kazanan adayların ilan edilmesi (www.ebe.gantep.edu.tr)
29.1-2016-3.2.2016    Geçiş hakkı kazanan adaylar için ders kayıt işlemlerinin yapılması

                                   

GENEL İLKELER:

  1. a.      Tezsiz Yüksek Lisans programından Tezli Yüksek lisans programına geçiş için Güz ve İlkbahar olmak üzere Enstitü web sayfasında iki dönemde ilana çıkılır. 
  2. b.      Kontenjanlar, başvuru yapılan programlar bazında tayin edilir. İlgili program tarafından başvuru sayısına göre aşağıda belirtilen üst sınırları aşmayacak şekilde adayların geçiş yapması Enstitüye önerilir.

Tezli Yüksek Lisansa geçmek için yapılan başvuru sayısı

Tezli Yüksek Lisansa  kabul edilebilecek maksimum öğrenci sayısı

1-29

7

30-59

11

60-99

13

100 ve üzeri

15

 BAŞVURU İÇİN ÖN ŞARTLAR:

  1. a.      Adayın geçiş başvurusunda bulunabilmesi için Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşıması gerekir.
  2. b.      Tezsiz Yüksek Lisans programından toplam 10 ders almış ve bu dersleri başarmış ama mezun olmamış durumda olan adaylar geçiş başvurusunda bulunabilir.
  3. c.       Başvuruda bulunacak adayların aldıkları 10 dersin ortalamaları en az 3.00 (4 üzerinden) veya 80 (100 üzerinden) olmalıdır.
  4. d.      Adayın ALES’ten en az 70 puan almış olması gerekir.
  5. e.       Adayın, geçiş yapmak istediği tezli yüksek lisans programının (örn; rehberlik ve psikolojik danışmanlık) “tezli yüksek lisans” başvurularında önkoşul olarak istenen lisans alanlarından mezun olmaları koşulu aranmaktadır. Aşağıda geçiş yapılabilecek tezli yüksek lisans programları ile bu programların önkoşulu niteliğindeki lisans programları belirtilmiştir.

1. a) “Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi”,

b) “Eğitim Programları ve Öğretimi”,

c) “Hayat Boyu Öğrenme” alanlarında; Tezsiz yüksek programlarından Tezli Yüksek Lisans programlarına geçiş için başvuracak adayların, Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden herhangi birinden mezun olmuş olmaları gerekir.

     d) ”Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alanında Tezsiz yüksek programlarından Tezli Yüksek Lisans programlarına geçiş için başvuracak adayların, Üniversitelerin 4 yıllık Rehberlik ve Psikolojik Danışma / Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetler veya Psikoloji Programı mezunu olmaları gerekir.       

2. İngiliz Dili ve Eğitimi, İngiliz Dili ve Eğitimi, Dilbilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve   

Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden lisans derecesine almış olmaları gerekir. (“İngiliz Dili ve Eğitimi” Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adaylarda, UDS/KPDS veya YDS sınavlarından herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmaları şartı aranmaktadır).

 3. Türkçe Eğitimi : Türkçe Öğretmenliği; Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Fen    Edebiyat Türk Dili Edebiyatı Bölümü, Dil Bilimi Bölümlerinden herhangi birinden lisans derecesine sahip olmaları gerekir.

 

DEĞERLENDİRME:

  1. a.      Geçiş için başvuruda bulunan adaylar ilgili program tarafından yazılı bilim sınavına tabi tutulurlar.
  2. b.      Başvuruların değerlendirilmesinde adayın aldığı 10 dersin not ortalamasının (yüzlük sistemde) %30’u; ALES puanının %50’si ve bilim sınavından alınan puanın (yüz üzerinden) %20’si alınarak sıralama yapılır. Sıralama dikkate alınarak yukarıda belirtilen üst sınırları geçmeyecek sayıda adayın Tezli Yüksek Lisans programına geçişi yapılır.
  3. c.       Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans programına kabul edilen adayların intibakı ilgili Enstitü Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Kurulu kararıyla yapılır.
golge alt
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü     |     Enstitü İletişim:   +90 0342 360 12 00      |      Enstitü email    : egbilens@gantep.edu.tr