gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü
slide golge
SORU: Tez savunma sınavında başarılı oldum. Bundan sonra ne yapmam gerekiyor?

CEVAP:

Tezi kabul edilen öğrenci, tezini Enstitü Tez Yazılım Kılavuzuna göre yazıp yazmadığını kontrol ettirmek üzere tez savunma sınav tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Enstitüye başvurmak zorundadır. Başvuru sırasında öğrenci, varsa savunma sınavında verilen düzeltmelerin de üzerinde yapıldığı karton kapaklı bir tezi ve Tez Yazım İnceleme Talep Formu’nu Enstitüye teslim eder. Karton kapaklı tez ilgili Enstitü Müdür Yardımcısı tarafından tez yazım kılavuzuna göre incelenir ve tespit edilen yazım-şekil hataları tez üzerinde işaretlenerek tez öğrenciye iade edilir. Öğrenci tespit edilen hataları düzelterek yeni bir karton kapaklı tez hazırlar. Öğrenci hazırladığı yeni tezini ve daha önce kendisine iade edilen yazım-şekil hatalarının işaretlenmiş olduğu tezi tekrar Enstitüye teslim eder. Uygun görülen tezler öğrenci tarafından bez cilt haline getirilir.

Öğrenci, aşağıdaki belgeleri tez savunma sınavından itibaren en geç bir ay içerisinde Enstitüye teslim etmek zorundadır. Aksi halde öğrencinin mezuniyet işlemleri başlatılmaz.

Tez savunma sınavından sonra teslim edilecek belgeler  http://ebe.gantep.edu.tr/dokumanlar.php Adresinde duyurulmuştur.

DİĞER SORULAR çizgi
nokta
Enstitünüzde hangi programlarda lisansüstü eğitim alabilirim?
nokta
Enstitünüz lisansüstü programlarına başvuru şartları ve başvuru sırasında istenen belgeler nelerdir?
nokta
Enstitünüzde lisansüstü programlara ne zaman öğrenci alınmaktadır?
nokta
Tez savunma sınavına girmek istiyorum. Tezimi Enstitüye ne zaman teslim edeceğim?
nokta
Tez savunma sınavına girmek için istenen belgeler nelerdir?
nokta
Tez savunma sınavında başarılı oldum. Bundan sonra ne yapmam gerekiyor?
nokta
Yüksek Lisans başvurusu hangi tarihler arasında yapılır?
nokta
Yüksek Lisans Programlarında dersler hangi gün ve saatlerde yapılmaktadır?
nokta
Programlardaki devam zorunluluğu nedir?
nokta
Yaz aylarında ders almak mümkün müdür?
nokta
Proje / Tez konularının belirlenmesi, sunumun yapılması ve kontrolü nasıl olmaktadır?
nokta
Ders geçme / Mezun olma koşulları nelerdir?
nokta
Yüksek Lisansta kayıt dondurma hakkı var mıdır?
nokta
Doktora başvurusu hangi tarihlerde yapılmaktadır?
nokta
Doktora başvuru koşulları nelerdir?
golge alt
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü     |     Enstitü İletişim:   +90 0342 360 12 00      |      Enstitü email    : egbilens@gantep.edu.tr