gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü
slide golge
Tezli Yüksek Lisans Programları
Aktif Olarak Öğrenci Alan Tezli Yüksek Lisans Programlarıçizgi
nokta
Türkçe Eğitimi
nokta
Sınıf Öğretmenliği
nokta
Matematik Eğitimi
nokta
İngiliz Dili Eğitimi
nokta
Sosyal Bilimler Eğitimi
nokta
Eğitim Programları ve Öğretim
nokta
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
nokta
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
nokta
Eğitimde ve Sosyal Hayatta Sivil Toplum Örgütlenmeleri
Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilimler Eğitimi Yüksek Lisans Programı’nın temel amacı; değişen ve gelişen ülke ve dünya koşullarını göz önüne alarak sosyal bilgiler eğitimi alanında, eğitim ve araştırma konularında evrensel düzeye ulaşmış, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yeterli sosyal bilgiler eğitimi bilim uzmanı yetiştirmektir.
Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi muadillerine oranla yeni bir fakülte olmasına rağmen gerek fiziki yapısı gerekse bünyesinde istihdam ettiği öğretim üyeleri ve onların birikimleriyle zinde ve dinamik bir kurum olma özelliği taşımaktadır. Eğitim Bilimleri’nin her alanında olduğu gibi özellikle sosyal bilgiler eğitimi alanında da istihdam edilen öğretim elemanları, ülkemizin eğitim alanındaki sorunların bilincinde olup, sorunları bilimsel yöntemlerle inceleyerek çözüm önerileri sunabilecek yeni akademisyenlerin yetiştirilmesinin önemine inanmaktadırlar.
Yüksek lisans programına kabul edilecek öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünce yapılarını geliştirebilmeleri, liderlik becerisi kazanabilmeleri, ekip çalışmasının önemini kavrayabilmeleri, nitelikli bilimsel araştırmalar yapabilmeleri ve eğitimciler için özellikli yayınlar hazırlayabilmeleri, sosyal bilgiler eğitimi alanında materyal üreticisi olarak çalışabilmeleri, sosyal bilgiler öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamalı uzmanlık bilgisini kazanabilmeleri ve ilgili diğer alanlarda başarılı olabilmeleri hedeflenmektedir. Gaziantep Üniversitesi, teknolojik altyapısı ve akademik kadrosuyla açılması planlanan İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilimler Eğitimi Yüksek Lisans Programını en iyi şekilde yürütebilecek donanıma ve yapıya sahiptir.

golge alt
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü     |     Enstitü İletişim:   +90 0342 360 12 00      |      Enstitü email    : egbilens@gantep.edu.tr