gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü
slide golge
Matematik ve Sivil Toplum Anabilim Dalına Bağlı Programlarda Ders Kaydında Seçilecek Dersler

Matematik Eğitimi tezli ve tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı öğrencilerin seçecekleri dersler.

Dersin Kodu*

Dersin Adı

Dersi Verecek Öğretim Üyesinin

Unvanı, Adı ve Soyadı

İLK 500

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Dr. Öğr.Üyesi Ayşe ÖZTÜRK

İLK 501

Matematik Eğitimi ve Öğrenme Teorileri

Prof. Dr. M. Fatih ÖZMANTAR

İLK 503

Matematik Öğretimi ve Materyal Geliştirme

Arş.Gör.Dr.Gülay AGAÇ

İLK 505

Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri         

Dr. Öğr.Üyesi Tuğba Han DİZMAN

İLK519

Matematik Eğitiminde Etkinlik Tasarımı ve Uygulamaları   

Doç.Dr.Ali BOZKURT

 

İLK598

 

Yüksek Lisans Tezi

Prof. Dr. M. Fatih ÖZMANTAR
Doç.Dr.Ali BOZKURT
Dr. Öğr.Üyesi Recep BİNDAK
Dr. Öğr.Üyesi Tuğba Han DİZMAN

 

ILK700

 

Seminer

Prof. Dr. M. Fatih ÖZMANTAR
Doç.Dr.Ali BOZKURT
Dr. Öğr.Üyesi Recep BİNDAK
Dr. Öğr.Üyesi Tuğba Han DİZMAN

 İLK800

 

Uzmanlık Alanı

Prof. Dr. M. Fatih ÖZMANTAR
Doç.Dr.Ali BOZKURT
Dr. Öğr.Üyesi Recep BİNDAK
Dr. Öğr.Üyesi Tuğba Han DİZMAN

 

Eğitimde ve Sosyal Hayatta Sivil Toplum Örgütlenmeleri Tezli Yüksek Lisans Programında Seçilecek Dersler

Dersin

Kodu*

Dersin Adı

Dersi Verecek Öğretim Üyesinin

Unvanı, Adı ve Soyadı

STÖ700

Seminer

Yrd.Doç.Dr.Mehmet ULUKÜTÜK
Yrd.Doç.Dr.Erhan TUNÇ
Yrd.Doç.Dr.Erol ERKAN
Yrd.Doç.Dr.Ayşe ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Dr.Sever IŞIK
Doç.Dr.Ayhan DOĞAN

STÖ800

Uzmanlık Alanı

Yrd.Doç.Dr.Mehmet ULUKÜTÜK
Yrd.Doç.Dr.Erhan TUNÇ
Yrd.Doç.Dr.Erol ERKAN
Yrd.Doç.Dr.Ayşe ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Dr.Sever IŞIK
Doç.Dr.Ayhan DOĞAN

STÖ598

Yüksek Lisans Tezi

Yrd.Doç.Dr.Mehmet ULUKÜTÜK
Yrd.Doç.Dr.Erhan TUNÇ
Yrd.Doç.Dr.Erol ERKAN
Yrd.Doç.Dr.Ayşe ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Dr.Sever IŞIK
Doç.Dr.Ayhan DOĞAN

 

Eğitimde ve Sosyal Hayatta Sivil Toplum Örgütlenmeleri Tezsiz Yüksek Lisans Programında Seçilecek Dersler

 

Dersin

Kodu*

Dersin Adı

Dersi Verecek Öğretim Üyesinin

Unvanı, Adı ve Soyadı

STÖ500

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

 

STÖ510

Davranışın Temelleri

 

STÖ513

Kamusal Vatandaşlık

 

STÖ521

Sosyal Felsefe

 

STÖ524

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Basını Ve Sivil Toplum

 

STÖ751

Dönem Projesi

 


golge alt
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü     |     Enstitü İletişim:   +90 0342 360 12 00      |      Enstitü email    : egbilens@gantep.edu.tr