gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü
slide golge
Tezli Yüksek Lisans Programları
Aktif Olarak Öğrenci Alan Tezli Yüksek Lisans Programlarıçizgi
nokta
Türkçe Eğitimi
nokta
Sınıf Öğretmenliği
nokta
Matematik Eğitimi
nokta
İngiliz Dili Eğitimi
nokta
Sosyal Bilimler Eğitimi
nokta
Eğitim Programları ve Öğretim
nokta
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
nokta
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
nokta
Eğitimde ve Sosyal Hayatta Sivil Toplum Örgütlenmeleri
Matematik Eğitimi

Matematik programında tezli yüksek lisans derecesi vermektedir. Programlara güz ve bahar dönemlerinde olmak üzere yılda 2 defa öğrenci alınmaktadır. Programın amacı öğretmenlerin matematik öğretim yöntemleri, eğitimde teknoloji ve materyal kullanımı ve öğretim kuramları gibi temel alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmektir.
Yüksek lisans tezi öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemleri hakkındaki teorik bilgilerini uygulamalarını sağlamakta ve bilimsel bir araştırmanın tüm safhalarını görmeleri açısından bir fırsat oluşturmaktadır. Mezunlarımız eğitim kurumlarının her aşamasında uzmanlık bilgileriyle model oluşturma ve eğitimin kalitesini arttırmada önemli bir rol üstlenmektedirler. 

 

Programda yer alan dersler ağıda verilmiştir. Lisansüstü öğrencisi olma hakkı kazanan öğrencilerimiz hak kazandıklar eğitim alanına ilişkin seçmeleri gereken dersler kodlarıyla beraber incelenmek üzere aşağıda sıralanmıştır.

golge alt
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü     |     Enstitü İletişim:   +90 0342 360 12 00      |      Enstitü email    : egbilens@gantep.edu.tr