gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü
slide golge
Lisansüstü Öğrenime Devam Eden Öğrencilerin Ders Kaydı

DAHA ÖNCEKİ DÖNEMLERDE KAYIT YAPAN ÖĞRENCİLERİMİZİN YENİ DERS KAYDI İÇİN YAPMASI GEREKENLER :

Sayfa Sonundaki Linkte 2014-2015 Öğretim Yılı I. Yarıyılında Seçilecek; Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim ve Tezli Yüksek Lisans - Doktora Programlarının dersleri bulunmaktadır.

NOT: İnteraktif Kayıt Sisteminden(E-KAYIT) Ders Kaydı Yapılacaktır.

NOT: Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Öğrencileri İsterlerse E-Kayıt Sistemine Girip Derslerini Seçecekler İsterseler de Harçlarını yatırdıktan sonra E-Kayıt Sistemine girip derslerinin seçebileceklerdir. Ders Başındaki Kare İşaretlendikten sonra Karşısındaki Oka Tıklanacak ve Kontenjanların Gelmesi Beklenecek En Son İse En Altta Kaydet Butonu Tıklanacak, Danışman Onayı Bekliyor Dendiğinde Ders Kaydı Tamamlanmış Demektir.(Buton, Kare ve Okların Pasif Olması Durumunda Uyumluluk Modu Çalıştırılacaktır.)

NOT: Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Harç Ücreti Dekontlarının Eğitim Bilimleri Bölüm Sekreterliğine Derse Gelindiğinde(Dersler Başladığında) Elden veya Başka Bir Kişi Aracılığı İle Ulaştırılması gerekmektedir.

NOT: Eğitim Bilimleri Bölüm Sekreterliğine Harç Dekontları Ulaştırılmadığı Takdirde Ders Kayıtları Onaylanmayacaktır.

NOT: Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Harç Ücretleri Hesap Numaraları Tablolarına Sayfa Sonundaki Linkten Ulaşılabilir.

NOT: Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim (Son Ders Dönemindeki Öğrencilerin Tamamı) Öğrencileri Derslere Ek Olarak EB 769 Dönem Projesi Kodlu Projeyi Seçeceklerdir.

NOT: Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim (Son Ders Dönemindeki Öğrencilerin Tamamı)  Öğrencileri Derslere Ek Olarak EB 766 Dönem Projesi Kodlu Projeyi Seçeceklerdir.

NOT: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim (Son Ders Dönemindeki Öğrencilerin Tamamı) Öğrencileri Derslere Ek Olarak EB 764 Dönem Projesi Kodlu Projeyi Seçeceklerdir.

NOT: Hayat Boyu Öğrenme Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim (Son Ders Dönemindeki Öğrencilerin Tamamı) Öğrencileri Derslere Ek Olarak HBÖ Kodlu Dönem Projesi Kodlu Projeyi Seçeceklerdir.

NOT: Proje Dersinden Kalan Öğrenciler Mezun Olacakları Dönemin Başında Kaldıkları Dersin Kodunu Seçeceklerdir(Kaldıkları  Proje Kodu Transkriptlerinde Mavi Renkli Notu  U veya I’ dır.)

NOT: Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin tamamı, danışmanı atanmış ise EB 598 Yüksek Lisans Tezi kodlu dersi ve Sayfa Sonundaki Linkteki Danışman Kodları Listesinden Danışmanının Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Kodunu, Seminer dersi alacak olan öğrenciler ise Danışman Kodları Listesinden, Danışmanının Seminer Kodunu seçeceklerdir.

NOT: Doktora Öğrencilerinin tamamı(Danışman Atanmış ise) EB 698 Doktora Tezi Kodlu Dersi ve Sayfa Sonundaki Linkteki Danışman Kodları Listesinden Danışmanının Doktora Uzmanlık Alanı Kodunu seçeceklerdir.

Seçilecek Dersler Listesi Linki

Danışman Kodları Linki ( Tezli yüksek lisans ve Doktora öğrencileri için )

Harç Ücretleri Linki


ÖRNEK DERS KAYIT VİDEOSU

golge alt
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü     |     Enstitü İletişim:   +90 0342 360 12 00      |      Enstitü email    : egbilens@gantep.edu.tr