gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü
slide golge
Tezli Yüksek Lisans Programları
Aktif Olarak Öğrenci Alan Tezli Yüksek Lisans Programlarıçizgi
nokta
Türkçe Eğitimi
nokta
Sınıf Öğretmenliği
nokta
Matematik Eğitimi
nokta
İngiliz Dili Eğitimi
nokta
Sosyal Bilimler Eğitimi
nokta
Eğitim Programları ve Öğretim
nokta
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
nokta
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
nokta
Eğitimde ve Sosyal Hayatta Sivil Toplum Örgütlenmeleri
Eğitimde ve Sosyal Hayatta Sivil Toplum Örgütlenmeleri

Avrupa ve Amerikanın yanında tüm dünyada artan etkinliği açıkça görülen Sivil Toplum Kuruluşları (STK lar), ABye tam üyelik yolunda hızla ilerlerken sivil toplum anlayışının ve katılımcı demokrasinin de sürekli geliştiği ülkemiz için de gitgide büyük önem kazanmaktadır. Yakın dönemde Türkiyede de somut bir güç odağı haline gelen ve yasama, yürütme, yargı ve medyadan sonra beşinci güç olarak toplumsal yapımızda yerini alan STKlar; devlet ve ekonomi sektörlerinin yanında üçüncü bir sektör olarak meşruiyetini kazanmıştır.

Batıda 17.-18. yüzyıllarda bireyin bir müstakil şahsiyet olarak ortaya çıkışını ifade ederek ortaya çıkan sivil toplum kavramı, demokrasiye geçiş döneminde (1975-1990) bireysel hak ve özgürlüklere vurgu; katılımcı demokrasi döneminde ise (1990lardan günümüze) örgütlü sivil toplum anlamında kullanılmıştır. Tarihi gelişim süreci içerisinde önce devlet karşısında burjuvanın bağımsızlaşması şeklinde başlayan sivil toplum dalgası, ikinci dalgada devlet karşısında toplumun bağımsızlaşması, üçüncü dalgada ise sivil toplumun örgütlenerek devleti/siyaseti etkilemesi şeklinde günümüze kadar gelmiştir.Sivil toplumun üçüncü gelişim dalgasında, siyaseti ve karar mekanizmalarını etkilemenin güçlü bir aracı olarak; çıkar, değer, yaklaşım ve amaç yakınlığı olan onlarca, yüzlerce STKnın bir çatı altında toplanarak şemsiye kuruluşlar meydana getirdiği de görülmektedir. Eylem, çıkar ve baskı grupları olarak kategorize edebileceğimiz türleri arasında, özellikle Müslüman ülkelerde toplumsal hareketlerin yasal çerçeveye oturtulmuş faaliyetleri olarak da karşımıza çıkan STKlar, kültür, eğitim, sağlık vb. faaliyetleri yanında lobicilik ve iletişim ağı oluşturma görevlerini de üstlenmektedirler.

Sosyal problemlerin sebep ve sonuçları ile çözüm önerilerini akademik düzeyde araştıran Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, imkân ve sorunlarıyla birlikte bu denli gelişen bir sosyal olguya özgü bir Tezsiz Yüksek Lisans programı açılmış olması, toplumun ihtiyaçlarına uygunluk ilkesiyle tam bir uyum arz etmektedir.

golge alt
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü     |     Enstitü İletişim:   +90 0342 360 12 00      |      Enstitü email    : egbilens@gantep.edu.tr