gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü
slide golge
SORU: ALES’e girmemiş ya da yeterli puanı alamamış olmak, Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvurmaya engel midir?

CEVAP:

ALES’e girmemiş olmak ya da ALES’ten ilgili programın gerektirdiği puan türünden gerekli puanı alamamak, Gaziantep Üniversitesi eğitim Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvurmaya engel değildir. Online başvuru sonucunda program koordinatörünün uygun bulması halinde kesin kayıtlar “Özel Öğrenci” statüsünde yapılabilmektedir. Burada önemli olan; Özel Öğrenci statüsünde kayıt olunan programın toplam kredisinin yalnızca yarısına kadar ders yükünün alınabilmesidir. Örneğin; 30 kredilik bir programın Özel Öğrenci statüsünde ancak 15 kredilik dersleri alınabilir, uygun olan ilk ALES tarihinde gerekli puanın alınması durumunda normal öğrenci olarak programa devam edilebilmektedir. Bununla beraber, Özel Öğrenci statüsündekiler normal öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Erkek adaylar askerlik tecili yaptıramaz ve bu statüde öğrenim görenler öğrenci belgesi alamazlar.

DİĞER SORULAR çizgi
nokta
Enstitünüzde hangi programlarda lisansüstü eğitim alabilirim?
nokta
Enstitünüz lisansüstü programlarına başvuru şartları ve başvuru sırasında istenen belgeler nelerdir?
nokta
Enstitünüzde lisansüstü programlara ne zaman öğrenci alınmaktadır?
nokta
Tez savunma sınavına girmek istiyorum. Tezimi Enstitüye ne zaman teslim edeceğim?
nokta
Tez savunma sınavına girmek için istenen belgeler nelerdir?
nokta
Tez savunma sınavında başarılı oldum. Bundan sonra ne yapmam gerekiyor?
nokta
Yüksek Lisans başvurusu hangi tarihler arasında yapılır?
nokta
Yüksek Lisans Programlarında dersler hangi gün ve saatlerde yapılmaktadır?
nokta
Programlardaki devam zorunluluğu nedir?
nokta
Yaz aylarında ders almak mümkün müdür?
nokta
Proje / Tez konularının belirlenmesi, sunumun yapılması ve kontrolü nasıl olmaktadır?
nokta
Ders geçme / Mezun olma koşulları nelerdir?
nokta
Yüksek Lisansta kayıt dondurma hakkı var mıdır?
nokta
Doktora başvurusu hangi tarihlerde yapılmaktadır?
nokta
Doktora başvuru koşulları nelerdir?
golge alt
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü     |     Enstitü İletişim:   +90 0342 360 12 00      |      Enstitü email    : egbilens@gantep.edu.tr