gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü
slide golge
2018-2019 Güz Eğitim Dönemi Lisansüstü Programlar Mülakat Sonuçları Asil-Yedek Listeleri

- Kayıt Esnasında İzlenmesi Gereken Yol İle İlgili Döküman İçin Tıklayınız

 
Bölümler:

İlköğretim Matematik Eğitimi Doktora - Tezli Yüksek Lisans - Tezsiz Yüksek Lisans

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans

İnsan Psikolojisi ve İletişim Tezsiz Yüksek Lisans

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans

Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Eğitimde ve Sosyal Hayatta Sivil Toplum Örgütlenmeleri Tezsiz Yüksek Lisans

Hayat Boyu Öğrenme Tezsiz Yüksek Lisans

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans (Yabancı Uyruklu)

Sınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans

golge alt
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü     |     Enstitü İletişim:   +90 0342 360 12 00      |      Enstitü email    : egbilens@gantep.edu.tr