2017 -2018 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Akademik Takvimi
 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

06 Ekim 2017, Cuma: 2017-2018 eğitim-öğretim yılı I. döneminde ana bilim dallarında fiilen verilen lisansüstü derslerin ilgili forma (F6) işlenerek (dersi alan yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısı ile birlikte) enstitüye bildirilmesi için son gün.

24 Kasım 2017, Cuma: 2017-2018 eğitim-öğretim yılı II. döneminde enstitü ana bilim dalları için önerilecek tezli ve/veya tezsiz yüksek lisans ve doktora programları ile yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrenci kontenjanlarının enstitüye bildirilmesi için son gün.

22 Aralık 2017, Cuma: Lisansüstü tez sınavına girecek öğrencilerin, jüri atama formları ile tezlerinin ciltlenmemiş metinlerini enstitüye teslim etmeleri için son gün.

01-22  Aralık 2017 : 2016-2017 ders yılı II. döneminde doktora programlarında ders yüklerini başarı ile tamamlayan ve yönetmenlikte belirtilen dil şartını sağlayan öğrencilerin doktora yeterlilik sınavına girebilmeleri için danışmanlarınca ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı kanalı ile Enstitüye bildirilmesi için son gün.

29 Aralık 2017, Cuma: Tez  önerileriyle birlikte tez danışmanı atanması taleplerinin ana bilim dalı başkanlıklarınca enstitüye iletilmesi için son gün.

29 Ocak 2018, Pazartesi: Doktora tez izleme komitesi raporlarının enstitüye iletilmesi için son gün.

02-27 Ocak 2018: 2016-2017 eğitim-öğretim yılı II.  döneminde doktora programında ders yüklerini başarı ile tamamlayan ve yönetmelikte belirtilen dil şartını sağlayan öğrencilerinin doktora yeterlik sınavı birinci hakları ile daha önce yeterlik sınavına girerek başarısız olanların yeterlik sınavlarının yapılması.

16 Şubat 2018, Cuma: 2017-2018 eğitim-öğretim yılı II. döneminde ana bilim dallarında fiilen verilen lisansüstü derslerin ilgili tablolara işlenerek (dersi alan yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısı ile birlikte) enstitüye bildirilmesi için son gün.

18 Mayıs 2018, Cuma: 2018-2019 eğitim-öğretim yılı I. döneminde enstitü ana bilim dalları için önerilecek tezli ve/veya tezsiz yüksek lisans ve doktora programları ile yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrenci kontenjanlarının enstitüye bildirilmesi için son gün.

01-18 Mayıs 2018: 2017-2018 ders yılı I. döneminde doktora programlarında ders yüklerini başarı ile tamamlayan ve yönetmenlikte belirtilen dil şartını sağlayan öğrencilerin doktora yeterlilik sınavına girebilmeleri için danışmanlarınca ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı kanalı ile Enstitüye bildirilmesi için son gün.

22   Haziran 2018, Cuma: Doktora tez izleme komitesi raporlarının enstitüye iletilmesi için son gün.

05 Haziran – 29 Haziran 2018: 2017-2018 eğitim-öğretim yılı I.döneminde doktora programında ders yüklerini başarı ile tamamlayan ve yönetmelikte belirtilen dil şartını sağlayan öğrencilerinin doktora yeterlik sınavı birinci hakları ile daha önce yeterlik sınavına girerek başarısız olanların yeterlik sınavlarının yapılması.

22 Haziran 2018, Cuma: Lisansüstü tez sınavına girecek öğrencilerin, jüri atama formları ile tezlerinin ciltlenmemiş metinlerini enstitüye teslim etmeleri için son gün.

2 Temmuz 2018, Pazartesi : Tez  önerileri ile birlikte  tez danışmanı atanması taleplerinin anabilim dalı başkanlıklarınca enstitüye iletilmesi için son gün.