2016 -2017 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Akademik Takvimi
 

07 Ekim 2016, Cuma: 2016-2017 eğitim-öğretim yılı I. döneminde ana bilim dallarında fiilen verilen lisansüstü derslerin ilgili forma (F6) işlenerek (dersi alan yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısı ile birlikte) enstitüye bildirilmesi için son gün.

07 Ekim 2016, Cuma: 2015-2016 eğitim-öğretim yılı I. ve II. dönemlerinde yüksek lisans ve doktora programlarında başarısız olunan derslerin yerine alınan dersler farklı olduğu takdirde anabilim dalı başkanlıklarınca enstitüye bildirilmesi için son gün.

25 Kasım 2016, Cuma: 2016-2017 eğitim-öğretim yılı II. döneminde enstitü ana bilim dalları için önerilecek tezli ve/veya tezsiz yüksek lisans ve doktora programları ile yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrenci kontenjanlarının enstitüye bildirilmesi için son gün.

23 Aralık 2016, Cuma: Lisansüstü tez sınavına girecek öğrencilerin, jüri atama formları ile tezlerinin ciltlenmemiş metinlerini enstitüye teslim etmeleri için son gün.

01-23  Aralık 2016 : 2015-2016 ders yılı II. döneminde doktora programlarında ders yüklerini başarı ile tamamlayan ve yönetmenlikte belirtilen dil şartını sağlayan öğrencilerin doktora yeterlilik sınavına girebilmeleri için danışmanlarınca ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı kanalı ile Enstitüye bildirilmesi için son gün.


20 Ocak 2017, Cuma: 2016-2017 eğitim-öğretim yılı II. döneminde ana bilim dallarında açılacak  lisansüstü   derslerin enstitüye iletilmesi için son gün.

27 Ocak 2017, Cuma: Tez  önerileriyle birlikte tez danışmanı atanması taleplerinin ana bilim dalı başkanlıklarınca enstitüye iletilmesi için son gün.

30 Ocak 2017, Pazartesi: Doktora tez izleme komitesi raporlarının enstitüye iletilmesi için son gün.


02-27 Ocak 2017: 2016-2017 eğitim-öğretim yılı I. döneminde doktora programında ders yüklerini başarı ile tamamlayan ve yönetmelikte belirtilen dil şartını sağlayan öğrencilerinin doktora yeterlik sınavı birinci hakları ile daha önce yeterlik sınavına girerek başarısız olanların yeterlik sınavlarının yapılması.

17 Şubat 2017, Cuma: 2016-2017 eğitim-öğretim yılı II. döneminde ana bilim dallarında fiilen verilen lisansüstü derslerin ilgili tablolara işlenerek (dersi alan yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısı ile birlikte) enstitüye bildirilmesi için son gün.

17 Şubat 2017, Cuma: Ocak 2017 tarihinde yapılan doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilere tez izleme komitesi belirlenerek ana bilim dalı başkanlıklarınca enstitüye iletilmesi için son gün.

21 Nisan 2017, Cuma: 2016-2017 eğitim-öğretim yılı I.döneminde enstitü ana bilim dalları için önerilecek tezli ve/veya tezsiz yüksek lisans ve doktora programları ile yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrenci kontenjanlarının enstitüye bildirilmesi için son gün.

01-18 Mayıs 2017: 2016-2017 ders yılı I. döneminde doktora programlarında ders yüklerini başarı ile tamamlayan ve yönetmenlikte belirtilen dil şartını sağlayan öğrencilerin doktora yeterlilik sınavına girebilmeleri için danışmanlarınca ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı kanalı ile Enstitüye bildirilmesi için son gün.

16 Haziran 2017, Cuma: Doktora tez izleme komitesi raporlarının enstitüye iletilmesi için son gün.

05 Haziran – 30 Haziran 2017: 2016 -2017 eğitim-öğretim yılı I.döneminde doktora programında ders yüklerini başarı ile tamamlayan ve yönetmelikte belirtilen dil şartını sağlayan öğrencilerinin doktora yeterlik sınavı birinci hakları ile daha önce yeterlik sınavına girerek başarısız olanların yeterlik sınavlarının yapılması.

23 Haziran 2017, Cuma: Lisansüstü tez sınavına girecek öğrencilerin, jüri atama formları ile tezlerinin ciltlenmemiş metinlerini enstitüye teslim etmeleri için son gün.

03 Temmuz 2017, Pazartesi: Tez önerileri ile birlikte tez danışmanı atanması taleplerinin ana bilim dalı başkanlıklarınca enstitüye iletilmesi 

14 Temmuz 2017, Cuma: Haziran 2017 tarihinde yapılan doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilere tez izleme komitesi belirlenerek ana bilim dalı başkanlıklarınca enstitüye iletilmesi  için son gün

11 Eylül 2017, Pazartesi: 2017-2018 eğitim-öğretim yılı I. döneminde ana bilim dallarında açılacak  lisansüstü derslerin enstitüye bildirilmesi için son gün.