gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü gaziantep eğitim bilimleri enstitüsü
slide golge
2015-2016 Güz Yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından Tezli Yüksek Lisans Programlarına Geçiş İlanı

BAŞVURU:

Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme,  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  İlköğretim Matematik Eğitimi  tezsiz yüksek lisans programlarında devam etmekten olan öğrencilerin, aynı programların tezli yüksek lisans programlarına geçiş başvuruları alınacaktır.

Adayların en geç 4.9.2015 tarihine kadar geçiş yapmak istedikleri Enstitü anabilim dalına bağlı Bölüm sekreterliğine bu linkteki  dilekçe örneği ve ekinde bulunması istenen belgelerle birlikte şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru dilekçesine ekli olarak sunulan  belgelerin asılları istendiğinde, aday tarafından temin edilmelidir.

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

Adaylar, başvuru için düzenlenen dilekçeye ek olarak aşağıda istenen  belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

1)   Başvuru dilekçesi
2)   Lisans diploması veya çıkış belgesi (onaylı bir örneği)
3)   Öğrencisi olduğu Tezsiz Yüksek Lisans programında almış olduğu derslere ait transkrip belgesi (onaylı bir örneği)
4)   ALES sonuç belgesi (onaylı bir örneği)


LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURULARI İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER:

 1-4.09.2015    Başvuruların ilgili bölüm sekreterliğine yapılması

(Son başvuru, belirtilen tarihte mesai bitimine kadardır)

 

7.09.2015        İlgili Anabilim Dalları tarafından Geçiş Sınavı yapılması
                        (saat 09.00da ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.)

10.09.2015      Geçiş hakkı kazanan adayların ilan edilmesi (www.ebe.gantep.edu.tr)    
17-18.09.2015            Geçiş hakkı kazanan adaylar için ders kayıt işlemlerinin yapılması

                       

GENEL İLKELER:

  1. a.      Tezsiz Yüksek Lisans programından Tezli Yüksek lisans programına geçiş için Güz ve İlkbahar olmak üzere Enstitü web sayfasında iki dönemde ilana çıkılır. 
  2. b.      Kontenjanlar, başvuru yapılan programlar bazında tayin edilir. İlgili program tarafından başvuru sayısına göre aşağıda belirtilen üst sınırları aşmayacak şekilde adayların geçiş yapması Enstitüye önerilir.

 

Tezli Yüksek Lisansa geçmek için yapılan başvuru sayısı

Tezli Yüksek Lisansa ye kabul edilebilecek maksimum öğrenci sayısı

1-29

7

30-59

11

60-99

13

100 ve üzeri

15

 

BAŞVURU İÇİN ÖN ŞARTLAR:

  1. a.      Adayın geçiş başvurusunda bulunabilmesi için Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşıması gerekir.
  2. b.      Tezsiz Yüksek Lisans programından toplam 10 ders almış ve bu dersleri başarmış ama mezun durumda olmayan  adaylar geçiş başvurusunda bulunabilir.
  3. c.       Başvuruda bulunacak adayların aldıkları 10 dersin ortalamaları en az 3.00 (4 üzerinden) veya 80 (100 üzerinden) olmalıdır.
  4. d.      Adayın ALESten en az 70 puan almış olması gerekir.
  5. e.       Adayın, geçiş yapmak istediği tezli yüksek lisans programının (örn; rehberlik ve psikolojik danışmanlık) tezli yüksek lisans başvurularında önkoşul olarak istenen lisans alanlarından mezun olmaları koşulu aranmaktadır. Aşağıda geçiş yapılabilecek tezli yüksek lisans programları ile bu programların önkoşulu niteliğindeki lisans programları belirtilmiştir.

1. a)Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi,

b)Eğitim Programları ve Öğretimi,

c)Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanlarında; Tezsiz yüksek programlarından Tezli Yüksek Lisans programlarına geçiş için başvuracak adayların, Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden herhangi birinden mezun olmuş olmaları yeterlidir.

2.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Tezsiz yüksek programlarından Tezli Yüksek Lisans programlarına geçiş için başvuracak adayların, Üniversitelerin 4 yıllık Rehberlik ve Psikolojik Danışma / Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetler veya Psikoloji Programından mezunu olmaları gerekir.       

3. Matematik Eğitimi alanında Tezsiz yüksek programlarından Tezli Yüksek Lisans programlarına geçiş için başvuracak adayların,  MF veya  TM puan türünden herhangi bir programdan lisans derecesine sahip olmaları gerekir.

 

DEĞERLENDİRME:

 

a.      Geçiş için başvuruda bulunan adaylar ilgili program tarafından yazılı bilim sınavına tabi tutulurlar.

b.      Başvuruların değerlendirilmesinde adayın aldığı 10 dersin not ortalamasının (yüzlük sistemde) %30u; ALES puanının %50si ve bilim sınavından alınan puanın (yüz üzerinden) %20si alınarak sıralama yapılır. Sıralama dikkate alınarak yukarıda belirtilen üst sınırları geçmeyecek sayıda adayın Tezli Yüksek Lisans programa geçişi yapılır.

c.       Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans programına kabul edilen adayların intibakı ilgili Enstitü Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Kurulu kararıyla yapılır.

golge alt
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü     |     Enstitü İletişim:   +90 0342 360 12 00      |      Enstitü email    : egbilens@gantep.edu.tr